ELFi talgutele kirjapaneku ja osalustasu kord (ehk müügitingimused)

ELFi igaühe looduskaitse ja talgute kodulehe www.talgud.ee (edaspidi talguleht) omanik on SA Eestimaa Looduse Fond (registrikood 90001457), asukohaga Staadioni tn 67, 51008 Tartu linn.

ELFi talgutele kirjapaneku ja osalustasu kord

ELFi talgutele kirjapaneku ja osalustasu kord kehtivad talgulehel üritustele registreerumisel. ELFi talgutel osalemiseks tuleb end talgulehel kirja panna ning tasuda osaleja omapanuseks olev osalustasu. Osalustasu (ehk hind) on talgulehel kuvatavatel üritustel märgitud iga ürituse juures. Teave ürituse kohta ja ürituse osalustasu sisse kuuluv on esitatud talgulehel vahetult ürituse kirjelduse juures. Alla 18-aastased tohivad üritusel osaleda vaid koos täisealisega kui ürituse kirjelduses ei ole märgitud teisiti.

Üritusele registreerumine

Üritusele registreerumiseks tuleb lisada soovitud üritused ostukorvi. Üritusele registreerumiseks (tellimuse vormistamiseks) tuleb täita nõutud andmeväljad, seejärel kuvatakse ekraanile osalustasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Makseid vahendab Maksekeskus AS. Kõik hinnad on eurodes. Tasuda saab turvaliselt läbi järgnevate Eesti pangalinkide: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay. ELF on isikuandmete vastutav töötleja, ELF edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Kui registreerumine on edukas, kinnitatakse see automaatse e-kirjaga. Registreerumine jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest ELFi arvelduskontole. Ürituse kohtade täitumisel muutub registreerumisnupp mitteaktiivseks ning üritusele registreerumine ei ole võimalik. Kui süsteemivea tõttu või muul põhjusel on siiski toimunud ekslikult üritusele registreerumine, teavitatakse sellest osalejat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Ootenimekirja registreerumine

Igale üritusele on võimalik registreeruda ka ootenimekirja. Ootenimekirja registreerumisel tasu ei võeta. Juhul kui keegi registreerunuist osalemisest loobub, antakse ootenimekirjas olevatele inimestele registreerumise järjekorras teada avanenud võimalusest.

Üldised tingimused ja pretensioonide esitamise õigus

Ürituste korraldajana teeb ELF enda poolt kõik oleneva nende õnnestumiseks programmis esitatud kujul. Kui ELFist sõltumatutel põhjustel oleme sunnitud tegema muudatusi ürituse programmis, aegades või hinnas, informeerime üritusele registreerunuid esimesel võimalusel. Kui üritus eeldab teatud minimaalset osavõtjate arvu ja soovijaid on registreerunud vähem, jätab ELF endale õiguse üritus ära jätta. Sellisel juhul teavitatakse registreerunuid ürituse ärajäämisest hiljemalt 5 päeva enne selle välja kuulutatud algust (kui pole kokku lepitud teisiti) ning tagastatakse registreerunuile kogu tasutud raha. Kui üritus ebaõnnestub ELFi süül, korvame osalejatele seoses üritusega tekkinud otsesed kulud. Pretensioonid tuleb esitada ürituse ajal või 14 päeva jooksul peale selle toimumist. ELF ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud temast sõltumatute asjaolude poolt nagu ilmaolud, ohutusreeglite eiramine (tuleohutus, väär ümberkäimine töövahenditega), samuti ei võta ELF vastutust üritusel varastatud või kaotatud esemete eest. Korraldajana teeb ELF kõik endast oleneva selliste asjaolude ärahoidmiseks.

Üritusest loobumise õigus (taganemisõigus)

Pärast üritusele registreerumist on osalejal õigus talguüritusel osalemisest loobuda. Üritusest loobumiseks tuleb saata kiri e-posti aadressile talgukontor@elfond.ee. Juhul kui üritusest loobumise kiri on ELFi talgukontorini jõudnud vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse osalemistasu 90% ulatuses (10% jäetakse kodulehe halduskulude ja veebipoe vahendustasude katteks). Osalemistasu tagastatakse osalejale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates üritusest loobumise kirja saamisest. Juhul, kui üritusest loobumise kiri on ELFi talgukontorini jõudnud 3-13 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse osalemistasu 50% ulatuses. Vähem kui 48 tundi enne ürituse algust äraütlemisel, osalemistasu tagastamisele ei kuulu. Osalemistasu annetusena käsitletav osa tagastamisele ei kuulu.

Vaidluste lahendamine

Kui üritusele registreerujal on talgulehe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile talgukontor@elfond.ee. Kui üritusele registreeruja ja ELFi talgukontor ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on registreerujal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.