Rüdi aasta 2013

ELFi talgute rüdi aasta

Teema-aasta logo

Niidurüdi

Niidurüdi, Eestis põlise rannaniitude ja rabade elaniku, käsi (või siis tiib) ei ole viimastel aegadel just kõige paremini käinud ning tema arvukus on langenud sedavõrd, et tema püsimajäämine Eestis ja kogu Läänemere kallastel on suure küsimärgi all. Seda, kas kiiresti hääbuva arvukusega lind õnnestub päästa või mitte, näitab vaid aeg, aga kindlasti ei ole põhjust aja kulgemist käed rüpes oodata.

Rüdi näeb välja nii:


Rohkem pilte leiad: Sven Začeki kodulehelt.

Rüdide häält kuuleb Eesti või ülemaailmsetest loodusheli portaalidest.

Rüdist on kirjutanud Eesti Loodus.

Rüdist ja tema kaitsest Eestis saab väga palju teada lugedes riikliku tegevuskava rüdi kaitseks.

Lae alla niidurüdi esitlus ja sellel põhinev tööleht.

2013 on ELFi talgute niidurüdi aasta

Et juhtida taas kord tähelepanu ühe erakordselt põneva liigi kaitsele ning liigikaitselistele tegevustele laiemalt ja suurendada teadmisi Eesti loodusväärtustest kuulutasime 2013. aasta ELFi talgute rüdi aastaks.

Rüdi aastal toimus:

Rahastus ja varasemad teema-aastad

ELFi talgute rüdi aastat toetab ka SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Eelmiste teema-aastate peategelased olid kõre (2012) ja loopealsed (2011).