Mudakonna aasta 2022

ELFi talgute mudakonna teema-aasta

Kahepaiksete rahvapärimus

Tõmba trükise digiversioon alla

Osale

Edasta mudakonna ja teiste kahepaiksetega seoses kuuldud lugusid

Kas oled lapsepõlves või täiskasvanueas kuulnud mudakonna või teiste kahepaiksetega seoses mõnda põnevat uskumust, külajuttu, tähelepanekut või muud taolist? Koostöös Eesti Rahvaluule Arhiiviga soovime selliseid teateid koguda ja talletada. Palun pane oma pärimuslugu kirja küsitluslehe kaudu. Vasta täpselt nii paljudele või vähestele küsimustele, kui oskad.

Täida küsitlusleht

Edasta mudakonna vaatluseid

Mida paremini on kaardistatud mudakonna elupaigad, seda edukamalt saame seda liiki kaitsta. Sestap palume nähtud või kuuldud mudakonnade kohta sisestada vaatlused Loodusvaatluste andmebaasi kas nutirakenduse või kodulehe kaudu. Kellele tundub nimetatud variant liialt keeruline, siis võib mudakonnadest teada anda ka ELFi talgukontorile e-maili talgukontor@elfond.ee vahendusel. Kirjale lisa juurde kindlasti ka asukoht ja kuupäev, millal Sa mudakonna kohtasid. Eriti vahva oleks, kui Sul on juurde lisada ka pildi- või helifaile.

Teema-aasta tegevused

Mudakonnade arvukus on Eestis viimaste aastate jooksul märkimisväärselt langenud ning peaasjalikult sobilike elupaikade kadumise tõttu. Sestap pühendame ELFi talgute 2022. aasta hooaja mudakonnale, et juhtida liigi seisukorrale tähelepanu ning aidata kaasa arvukuse vähenemise peatamisele.

Mudakonna teema-aasta tegevusi rahastab Euroopa Liidu LIFE programm Keskkonnaministeeriumi juhitava projekti "Loodusrikas Eesti" (LIFE-IP ForEst&FarmLand) kaudu ning mudakonnatalgute toimumist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Tartu Mart Reiniku Kool.

Seoses teema-aastaga on seni toimunud:

Konnad Teelt kampaania käigus 2021. aastal Tartus Ihastes kohatud mudakonn (foto: Lenne Rähn-Kuusik)

Logo

Tänavuse teema-aasta logo on kujundanud kunstnik Ülle Ottokar. Vaata ka tema poolt mullu kujundatud metsise aasta logot.

Kahepaiksete kaardimäng

OTSAS!

Epp Margna kujundatud "Mis konn see on?" on musta-notsu-stiilis kahepaiksete kaardimäng, mis aitab tundma õppida Eesti kahepaikseid, nende kudu ja kulleseid. Pakis on 51 kaarti: 25 paari ja 1 paaritu kaart, milleks on mudakonna kulles. Sobib 2-10 mängijale. Loe mängujuhiseid

ELFi talgukontori naiskond proovis seda mängu mängida Tartu Supilinna tiigis. Julgustame teisi mängijaid samuti põnevaid mängukohti proovima ning postitama pilte mängimisest sotsiaalmeediasse, kasutades teemaviidet #mudakonn. Samuti võib meile vahvaid mängupilte saata talgukontor@elfond.ee. PS! Mäng ei ole veekindel!

Kõik eksemplarid on nüüdseks laiali jagatud. Kes jäi ilma, siis seda mängu on võimalik proovida ELFi talgutel, kus on kaardipakk alati kaasas.Seni on kaardimängu mängitud näiteks Piirissaare-Laaksaare praamil ja lodjal Jõmmu.

Mudakonn

Mudakonn (Pelobates fuscus) kuulub Eestis II kaitsekategooriasse ning tegemist on väheneva arvukusega liigiga. Langus on tingitud peamiselt sellest, et sigimisveekogud on kinni kasvamas, kaladega asutatud, reostatud või kuivendatud. Olulist rolli mängivad ka muutused traditsioonilises maakasutuses: mosaiiksed ja mitmekesised maastikud asenduvad ulatuslike monokultuuripõldudega, kus kasutatakse põllundumajandus-kemikaale ja -mürke. Lisaks võsastuvad avamaastikud, pakkudes sellega elupaika röövloomadele (näiteks rebane, kährik, nastik) ning suurendades seeläbi kisklussurvet mudakonnale. Liik eelistab elupaigana avatud alasid, kus on liivane pinnas: sobilikud on näiteks nõmmed ja hõredad männikud, luited ja liivikud, pargid ja aiad, poollooduslikud kooslused ja kultuurmaastikud. 2021. aasta augustis Piirissaare talgutel kohatud mudakonn (fotod: talgujuht Julia Kinzevskaja)
Mudakonn on väikest kasvu ja ümara kehaehitusega. Teistest kodumaistest kahepaiksetest eristab teda see, et tema pupillid ei paikne mitte horisontaalselt, vaid hoopis vertikaalselt ehk püstiselt. Öise eluviisiga mudakonn kaevub päevasel ajal tagakeha ees pinnasesse, näiteks liiva sisse. Seejuures on tal abiks tagajäsemetel paiknevad pöiaköbrukesed. Täiskasvanud mudakonnad on ca 8 cm pikkused, kusjuures emased on isastest suuremad. Seevastu kullesed omandavad lausa tohutud mõõtmed — 13-15 cm! Värvuselt on mudakonnad väga mitmekesised: võib kohata valkjat, halli, helepruuni või kollakat ülapoolt; seljal olevad pruunid tähnid võivad moodustada laike, triipe, marmorja mustri või hoopiski puududa. Mis aga kõige põnevam — mudakonnadel võib küljes olla küüslaugulõhn.

Mudakonnade sigimisperiood vältab aprilli lõpust mai keskpaigani ning sel ajal istuvad isakonnad veekogu põhjas ning teevad koputuselaadseid helisid. Kuna mudakonnad on kullesestaadiumis tavatult kaua, 2-5 kuud, siis võivad leviala põhjaosas, näiteks Rootsis, kullesed ka talvituda ning moonduda alles järgmisel aastal.

Eestis teada olevad mudakonna sigimisveekogud 2007.-2014. a. seisuga (MTÜ Põhjakonn seireandmed). Allikas: mudakonna kaitse tegevuskava

Riinu Rannap'i veebiloeng (45 min)

Vaata, kuidas mudakonn pinnasesse kaevub

Loe lisaks

Keskkonnaameti infovoldik mudakonnast
Kuula mudakonna häältKonnad Teel(t): kahepaiksete määramisabi


Varasemad teema-aastad

Eelmiste teema-aastate peategelased olid metsis (2021), sood (2020), ööloomad (2019), kimalased (2018), metsaelu (2017), must-toonekurg (2016), vooluveed (2015), liblikad (2014), niidurüdi (2013), kõre (2012) ja loopealsed (2011).