Tehtavad tööd

Metsisest

Metsis on sedasorti uhke lind, kelle nägemine jääb kauaks meelde. Eesti metsades ei liigu just palju selliseid koguka kere ja kauni sulestikuga hiiglasi, kes äkilise rabistava lendutõusuga võivad lapse nutma ehmatada või metsateel vastu jalutades unustamatu mälupildi joonistavad.

Loe edasi

Verev lemmalts

Vereva lemmmaltsa (Impatiens glandulifera) ohjamiskava kohaselt on tegu kõrgekasvulise üheaastase rohttaimega, mille juured on lühikesed, pindmised ja haprad. Eestis on tegemist invasiivse võõrtaimeliigiga. Taime varred on harunenud, suured õied moodustavad kobarataolisi õisikuid ning kroonlehtede värvus varieerub valgest kuni roosade-lillade toonideni.

Loe edasi

Mudakonn

Mudakonn (Pelobates fuscus) kuulub Eestis II kaitsekategooriasse ning tegemist on väheneva arvukusega liigiga. Langus on tingitud peamiselt sellest, et sigimisveekogud on kinni kasvamas, kaladega asutatud, reostatud või kuivendatud. 

Loe edasi

Rammu kukemarjanõmm

Rammu saar asub Eesti põhjarannikul Kolga lahes ning on kõigest ühe ruutkilomeetri suurune. Ajalooliselt on saar olnud puudeta ja lage, kuid 1980. aastatel asuti siia istutama männikultuuri. Rammu pinnas palgipuud ei kasvata ning seetõttu on siinsed männid jändrikud ja okslikud.

Loe edasi

Harivesilik

Harivesilik ehk põhja-harivesilik (Triturus cristatus) on kahepaikne, kes kuulub vesiliku perekonda ja salamanderlaste sugukonda. Varem hajusalt kogu Mandri-Eestis paiknenud liik on tänapäeval levinud peamiselt Kagu-Eestis ja Lääne-Virumaal.

Loe edasi

Niidurüdi

Niidurüdi (Calidris alpina schinzii) kohta saab lähemalt lugeda riiklikust niidurüdi kaitse tegevuskavast ning Andres Kuresoo Eesti Looduses ilmunud artiklist. Nendest kahest infoallikast võib lühidalt välja tuua järgmist. Niidurüdi kuulub kurvitsaliste perekonda ning on soorüdi alamliik. Eestisse saabub see I kaitsekategooria liik kevadel ehk alates aprillist ja juuli lõpuks on juba lahkutud.

Loe edasi

Kõre

Kõre (Epidalea calamita; varemalt Bufo calamita), Euroopa endeemne ning üks väiksemaid kärnkonnaliike, on Eestis arvatud I kaitsekategooriasse. Kõrele sobilikud elupaigad on avatud maastikud, näiteks luitealad, liivikud ning madalmurused ranna- ja looniidud. 

Loe edasi

Must toonekurg

Talgud must-toonekure heaks toimuvad 2015. aastast alates MTÜ Kotkaklubi ja SA Eestimaa Looduse Fondi koostöös. Must-toonekure välitunnuste, toitumise, pesitsemise, arvukuse ja leviku kohta saab täpsemalt lugeda MTÜ Kotkaklubi kodulehelt.

Loe edasi

Pärandniidud

Loe edasi

Tulevased talgud

2024

17.-19.

Mai

Heimtali püsimetsandustalgud

Kevadine Viljandimaa, Heimtali muuseum ja Anu Raud manavad kahtlemata iga talgulise vaimusilma ette Eesti pärimuskultuuri ning maalilised vanad metsad. Heimtali talgud on suurepärane võimalus ühendada meeldiv kasulikuga: saame olla abiks küttepuude ladumisel ning ühtlasi omandada teadmisi püsimetsanduse vallas.
  • Kohad täis
püsimetsandus

2024

24.-26.

Mai

Võrumaa

Tsolgo ujuva jõgitakja talgud

Veel kümmekond aastat tagasi oli Võrumaal asuv Tsolgo Pikkjärv suurima ujuva jõgitakja populatsiooniga järv Eestis. Tänaseks päevaks on aga see kaitsealune taim meie veekogudest praktiliselt välja surnud ja ujuval jõgitakjal pole praeguse seisuga ühtegi puhast elujõulist asurkonda.
  • Kohad täis
ujuv jõgitakjas

2024

06.-09.

Juuni

Lääne-Virumaa

Mustoja lõheliste talgud

Looduslike eelduste poolest peetakse Mustoja üheks parimaks lõheliste elupaigaks Eestis, kuid möödunud aegadel on inimtegevus Mustoja vaba voolamist mitmel moel mõjutanud.
  • 35 €
  • 11 inimest grupis
  • Ööbimine majas voodites
  • Keskmisest suurem koormus
mereelustik, lõhelised, vooluveed

2024

13.-16.

Juuni

Lääne-Virumaa

Pada jõe lõheliste talgud

Pada jõgi on Eesti üks tähtsamaid meriforelli kudejõgesid. Jõgi saab alguse Pandivere kõrgustiku jalamilt ja läbib oma pea 38 kilomeetri pikkusel teekonnal erinevaid maastikke, suubudes teekonna lõpul Aseri rannas Soome lahte. Et see veevool saaks segamatult Läänemerre voolata, kutsume talgulisi vanadest paisudest alles jäänud kive jõesängis ümber sättima.
  • 35 €
  • 12 inimest grupis
  • Ööbimine majas voodites
  • Keskmisest suurem koormus
mereelustik, lõhelised, vooluveed
Kõik talgud