Tulemused

Ülevaade aastate lõikes

Alates aastast 2012 on vabatahtlike abiga üle tee aidatud 206 193 kahepaikset, kellest valdav enamus oleks abita hukkunud. Kokku on talgutelt osavõetud ca 5200 korral, tublid abilised on konnade heaks tööd teinud ligi 8019 tundi. Keskmiselt aidatakse konnadel teed ületada umbes 7 päeva, igaõhtuselt ca 2 tundi.

2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012