Tulemused

Ülevaade aastate lõikes

Alates aastast 2012 on vabatahtlike abiga üle tee aidatud pea 133 000 kahepaikse, kellest valdav enamus oleks abita hukkunud. Kokku on talgutelt osavõetud ca 3350 korral, tublid abilised on konnade heaks tööd teinud ligi 6700 tundi. Keskmiselt aidatakse konnadel teed ületada umbes 7 päeva, igaõhtuselt ca 2 tundi.

2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012