Osalemistingimused

ELFi talgutel osalemise tingimused

Üldised tingimused

Ürituste korraldajana teeb ELF enda poolt kõik oleneva nende õnnestumiseks programmis esitatud kujul. Kui meist sõltumatutel põhjustel oleme sunnitud tegema muudatusi ürituse programmis, aegades või hinnas, informeerime üritusele registreerunuid esimesel võimalusel.

Kui üritus eeldab teatud minimaalset osavõtjate arvu ja soovijaid on registreerunud vähem, jätab ELF endale õiguse ettevõtmine ära jätta. Sellisel juhul teavitatakse registreerunuid ürituse ärajäämisest hiljemalt 5 päeva enne selle väljakuulutatud algust (kui pole kokku lepitud teisiti) ning tagastatakse registreerunuile kogu tasutud raha.

Kui üritus ebaõnnestub ELFi süül, korvame Teile sellest tuleneva otsese kahju. Pretensioonid tuleb esitada ürituse ajal või kahe nädala jooksul peale selle toimumist. ELF ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud temast sõltumatute nähtuste poolt nagu ilmaolud, ohutusreeglite eiramine (tuleohutus, väär ümberkäimine töövahenditega), samuti ei võta ELF vastutust varastatud või kaotatud esemete eest. Korraldajana teeb ELF kõik endast oleneva antud asjaolude ärahoidmiseks.

Osaledes ELFi üritusel palume Teil suhtuda hoolivalt loodusesse ja kohalikku eluolusse, vähendamaks viibimise negatiivset mõju ürituse sihtkohas.

Alla 18-aastaseid ootame talgutele koos täisealisega.

Hinna sisse kuuluv on loetletud ürituse kirjelduses.

Registreerumine ja osalustasu

Üritustele registreerumine toimub ELFi talgute veebilehel www.talgud.ee, kus iga ürituse juurest leiate lingi registreerimisankeedile. Enne registreerimist palume tutvuda ELFi talgutel osalemise tingimustega. Registreerumisel kinnitate nõustumist nende tingimustega.

Kui üritusel on ette nähtud osalustasu, jõustub Teie registreerimine osalustasu maksmisel Eestimaa Looduse Fondi arvele EE282200221005100292 (Swedbank). Osalustasu tasutakse registreerimisel koheselt pangalingiga. Registreerimine jõustub pärast osalustasu makse tegemist. Arve maksmisel tuleb osalustasu tasuda hiljemalt 3 päeva pärast registreerumist. Nimetatud tähtaja ületamisel on ELFil õigus registreering tühistada.

Osalemisest loobumine

Pärast üritusele registreerumist on osalejal õigus talguüritusel osalemisest loobuda. Üritusest loobumiseks tuleb saata kiri e-posti aadressile talgukontor@elfond.ee.

ELFi üritustele registreerunud ja etteteatamata või korduvalt osalemisest loobunud isikuid on ELFil õigus edaspidi mitte kanda osalejate nimekirja.

Üritusel osaleja eemaldamine

ELF-il on õigus eemaldada üritusel osaleja järgmistel juhtudel:

Osalustasudest

Talgute osalustasu

Miks talgutel osalemise eest maksma peab?

Juba ammusest ajast on tallu appi tulnud talguliste kõhutäie eest hoolitsenud perenaine ning tööjärje ja -riistade eest peremees. Looduse heaks töötades on lugu pisut teine. Lõviosa talgukuludest (tööriistad, transport, korraldus, kütus, majutus, saun jne) kaetakse toetajate ja fondide abiga, talgulise osavõtutasu aitab katta (vähemalt osaliselt) tema toidukulu.

Mis saab talgute osalustasust? Miks iga talgu juures on toodud ka annetus?

Osalustasu aitab katta Sinu toidukulu ning on ühtlasi talgute rahastaja nõutavaks omafinantseeringuks. Suuremat summat ehk koos osalustasuga ka annetusraha makstes teed lisaks toidukulude katmisele ka annetuse talgute korraldamise ja arendamise heaks. Nii saab ELF teha veelgi rohkem ja paremaid talguid.

ELFile annetajatel on võimalus summalt tulumaks tagasi saada. Talgutel osalemisest loobumise korral annetuse osa ei tagastata. Ülejäänud osalustasu tagastamise reegleid vaata lõigust "Osalemisest loobumine".
Tühi talguline ei seisa püsti...selleks, et talgulistel kõht täis oleks ja nad oma panuse eest ka väärilise kõhutäie saaksid, saab igaüks natuke kaasa aidata tehes osalustasule lisaks ka annetus ELFi talgute heaks.

Tulevased talgud

2024

17.-19.

Mai

Heimtali püsimetsandustalgud

Kevadine Viljandimaa, Heimtali muuseum ja Anu Raud manavad kahtlemata iga talgulise vaimusilma ette Eesti pärimuskultuuri ning maalilised vanad metsad. Heimtali talgud on suurepärane võimalus ühendada meeldiv kasulikuga: saame olla abiks küttepuude ladumisel ning ühtlasi omandada teadmisi püsimetsanduse vallas.
  • Kohad täis
püsimetsandus

2024

24.-26.

Mai

Võrumaa

Tsolgo ujuva jõgitakja talgud

Veel kümmekond aastat tagasi oli Võrumaal asuv Tsolgo Pikkjärv suurima ujuva jõgitakja populatsiooniga järv Eestis. Tänaseks päevaks on aga see kaitsealune taim meie veekogudest praktiliselt välja surnud ja ujuval jõgitakjal pole praeguse seisuga ühtegi puhast elujõulist asurkonda.
  • Kohad täis
ujuv jõgitakjas

2024

06.-09.

Juuni

Lääne-Virumaa

Mustoja lõheliste talgud

Looduslike eelduste poolest peetakse Mustoja üheks parimaks lõheliste elupaigaks Eestis, kuid möödunud aegadel on inimtegevus Mustoja vaba voolamist mitmel moel mõjutanud.
  • 35 €
  • 11 inimest grupis
  • Ööbimine majas voodites
  • Keskmisest suurem koormus
mereelustik, lõhelised, vooluveed

2024

13.-16.

Juuni

Lääne-Virumaa

Pada jõe lõheliste talgud

Pada jõgi on Eesti üks tähtsamaid meriforelli kudejõgesid. Jõgi saab alguse Pandivere kõrgustiku jalamilt ja läbib oma pea 38 kilomeetri pikkusel teekonnal erinevaid maastikke, suubudes teekonna lõpul Aseri rannas Soome lahte. Et see veevool saaks segamatult Läänemerre voolata, kutsume talgulisi vanadest paisudest alles jäänud kive jõesängis ümber sättima.
  • 35 €
  • 12 inimest grupis
  • Ööbimine majas voodites
  • Keskmisest suurem koormus
mereelustik, lõhelised, vooluveed
Kõik talgud