Alutaguse lendoravatalgud

14. mai - 16. mai 2021

Tänavu on esmakordselt ELFi talgutel võimalik olla abiks ELFi vapiloomale: lendoravale. Kuna varjatud eluviisiga lendorav on Eestis väljasuremise piiril, leidub vähe neid, kellel on olnud õnne seda imetajat oma silmadega näha. Öise eluviisiga loom on väikeste mõõtmetega, liigub peaaegu hääletult ning varjub päevasel ajal puuõõntesse. Alutaguse metsadesse koondunud populatsioone ohustavad elupaikade isoleeritus ja kadumine, kisklus, pesapuude raie ja häirimine. Kuidas saaksime talgulistega lendoravat aidata?

Esimene võimalus on teostada lendorava seiret, et oleks võimalik uute elupaikade avastamisel need kaitse alla võtta. Selleks tuleb otsida potentsiaalsete pesapuude alt kollakaid riisitera sarnaseid väljaheiteid. Kui aga mai keskpaigaks peaks loodus olema juba väga lopsakas ja roheline, muutub pabulate silmamine ja leidmine keeruliseks. Sellisel juhul saame abiks olla hoopiski pesakastide ehitamisel, mida kasutatakse vanade tehispesade asendamiseks ja mõnes liikumiskoridoris või väheste rähniõõnsustega paigas lendoravatele täiendavate varjevõimaluste loomiseks. Talgute käigus saame teadjamate juhendamisel lendoravate kohta uusi teadmisi hankida.

Kirde-Eestis paiknev Alutaguse rahvuspark loodi 2018. aastal soo-, metsa- ja rannikumaastike ning pärandkultuuri kaitseks. Alutaguse kanti iseloomustavad sügavad metsalaaned ja laiuvad sood. Piirkonnale on iseloomulikud ka soostikes asuvad mandriluited ehk kriivad, mille kõrgus võib küündida 18 meetrini. Rahvuspargi kõrgeim tipp on Iisaku oosil asuv 94-meetrine Tärivere mägi, millel kasvas metsas elutseb ka lendoravaid.

NB! Talgutel järgitakse alljärgnevaid ohutusreegleid koroonariskide maandamiseks.
* Grupi suurus on 10 inimest.
* Talgutele liikudes (ühistranspordis, talgubussis) on kohustuslik kanda maske.
* Tubaseid ühistegevusi ei toimu.
* Välitingimustes talgutööd tehes või suheldes tuleb hoida distantsi.
* Toitlustamine toimub välitingimustes.
* Iga talgulise majutame öömajas eraldi ruumi.

Haige või lähikontaktsena püsi kodus!

Talguid juhib vabatahtlik talgujuht Maria Teng. Abiks on Eero Väin ja Kirke Raidmets. NB! Sellele talgule väljub talgubuss Tallinnast.

Talgud toimuvad Eesti-Soome ühisprojekti "Co-operation for improving the conservation of the Flying squirrel in Europe" raames. Projekti põhirahastajaks on Euroopa Liidu LIFE-programm ning kaasrahastajaks SA KIK ja kõik projekti partnerid.

Prügikoristustalgud Maarjamäel Alutaguse lendoravatalgud II