Kadakatalgud Vilsandi saarel

15. august - 19. august 2014

Vilsandi saar ja rahvuspark on Eesti ja Baltikumi looduskaitse häll. Alates 1910. aastast on saare linnu- ja elurikkust tervikuna kõrgelt hinnatud. Vilsandi moodustab tervikliku elupaiga, see on kodu rohkem kui 30 orhideeliigile ning vaid Saaremaal kasvavale robirohule. Vilsandi talgute eesmärk on rannaaladelt kadakate raadamine, et säiliks saare mosaiikne maastik ja rannaniidud.

Vilsandi saare aluskivimi moodustavad erinevad lubjakivisetted ning siinsetelt rannaaladelt, kus tihti peesitab meie suurim hallhülgeasurkond, võib leida iseäralikke kivistisi.

Avatud õhukese mullakattega loopealsed on aga maastikutüüp, mis kipub kiiresti meie silme alt kaduma. Sestap puutuvad ELFi talgulised oma retkel kokku rohkem lammaste ja karjamaadega, mille kadakavõsa enda alla on võtnud, kui hüljestega. Talguid on Vilsandil korraldatud juba aastaid ja tänuväärse töö jälgi on ka kogu saarel näha.

Kadakad ja nende harvendamine, kuhjamine, laasimine ning põletamine saavadki olema ühe tubli Vilsandi talgulise silmis, kätes ja mõtetes mitu mõnusat augustikuist päeva. Loomulikult jõuab ka palju muud – matkata mööda kaunilt sopistunud rannaäärt, maitsta kohalikku suitsukala, võtta väärt saunaleili ja tunda end nagu maailma ääre peal.

Talguid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Rahvusvaheline heinategu Karula moodi Käsitsi heinaniitmistreeningud Tallinnas