Kõretalgud Vatlas Läänemaal

07. september - 09. september 2012

Tänavune talgute vapiloom kõre on pioneerliik - see tähendab, et tema konkurentsieelis teiste liikide ees seisneb võimes kiiresti vallutada „tühja maad“. Poole sajandi eest leidis kõre ohtralt sigimis- ja elupaiku suurte loomakarjade poolt madalaks söödud rannaniitude segi trambitud lompidest ning lahtise liivaga luidetel.

Ent alates seitsmekümnendatest on täheldatud arvukuse olulist langust ning 2010. aastal hinnati kogu Eesti asurkonnaks vaid kuni 1000 täiskasvanud isendit. Selline arvukus ei ole lühikese eluea ja keskkonna suhtes tundliku loomakese jaoks kindlasti jätkusuutlik.

Esmapilgul võib tunduda kummaline, et suur hulk väga haruldase liigi tuumikalasid asuvad niivõrd mittelooduslikus elupaigas, nagu seda on karjäär. Kuid just siin on paljud ellujäämisest huvitatud kõred leidnud elupaiga, mis meenutab oma tingimuste poolest enim endisaegseid luiteid ja rannaniite, mis veel mõni inimpõlv tagasi kõrisesid kõrede laulust (samadel, 2010. a andmetel asuvad vaid 3 asurkonda 15st rannaniitudel). Paraku ei ole karjäär erinevalt luitest või karjatatavast rannaniidust kuigi stabiilne elupaik. Kui inimene midagi ette ei võta, leiavad siinsed kõred end peagi ökoloogilisest lõksust.

Seekordsed talgud viivad meid endisesse karjääri Läänemaal Vatlas, kus talgutööks on kinnikasvavate kõre sigilompide puhastamine taimedest ning võsa võtmine ümbritsevalt alalt. Lisaks talgutööle heidame pilgu ka kõre teistesse elupaikadesse mere ääres, elame kaasa lindude sügisrändele ja vihtleme saunas.

Talguid rahastatakse Swedbank'i annetuskeskkonna kaudu või otse ELFi laekunud annetustest. Suur aitäh kõigile, kes oma panuse on andnud!
Kolm ühes – Kõpu, Kõrgessaare, Rumpo Teorehe kõretalgud Matsalus