Laidevahe kadakatalgud Saaremaal

28. august - 31. august 2014

Siiksaare talu, Laidevahe kaitseala ja Kalev Au ei vaja ELFi talgulistele pikalt tutvustamist. Saaremaa lõunaservas on ühe tegusa pererahva käe all taastatud kadakasse kippuvat rannaniitu juba mitu aastat. Saaremaa rannaniidud ootavad talgulisi appi ka tänavu – et lindudel oleks ruumi pesida, eesti hobusel rammus ninaesine ja käpalistel kohti, kus oma tagasihoidlikke õisi taeva poole sirutada.

Laidevahe kaitseala on loodud Saaremaa rannikule omaste koosluste, rannaniitude ja rannikumetsa kaitseks. Siin võib kohata rohkelt erinevaid liike alates valgest tolmpeast ning lõpetades merikotkaga. Rannaniidu hoolduse eest seisavad hea siia toodud veised ning eesti hobune.

Viimasel on koht ka kaitseala saamisloos, sest just temale soodsate karjatusalade hoidmine oli üheks kaitseala loomise algtõukeks. Laidevahe mosaiikne maastik ja siin asuvad salumetsad on hea pesitsuspaik suurtele röövlindudele ning metsaalustest võib leida oma levikuala põhjapiiril kasvavat karulauku.

Kui metsaelupaigad säilivad enamasti ilma inimsekkumiseta, siis rannaniidu avatuna hoidmiseks on lisaks karjatamisele vaja ka juba kasvanud kadastikke ja männikuid harvendada. Meie talgutöö seisneb peamiselt kadastike ja üle kasvanud mändide tõrjumisel aladelt, mis on piisavalt kõrged ja sobilikud hobuste ja veiste karjatamiseks. Raiutud kadakad saab samas ka kohe põletada. Lisaks koristame vajadusel rannaniidu sinna mere uhutud prahist. Lisaks rõõmule, mis iga talguline saab väärtuslike maastike taastamisest, pakub pererahvas ka kuuma sauna, õdusat majutust ja maitsvat kodust toitu.

Talguid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Talgud Hobulaiul Talgud Vormsi saarel