Loopealsetalgud Kuresel

26. aprill - 28. aprill 2013

Ajal, mil Eesti teadlaste hinnangul on siinsed loopealsed ja nendega seotud elurikkus suures ohus, oleks patt niisama käed rüpes passida. Kuigi nende kitsa levikuga omanäoliste koosluste päästmise võti on riigi, maavaldajate ja nende vaheliste suhete käes, on loopealsete eest seismisel oluline roll ka tegusatel loodusesõpradel. Just tegusatele loodusesõpradele on meil taas kord ettepanek tulla appi Kurese küla loopealseid taastama ja peenhäälestama.

Kurese küla Põhja-Pärnumaal on väga eriline paik. Eestimaa ajaloo vanema ja uuema aja jäljed on siin võrdlemisi tuhmumata ja üle tallamata väga tihedalt koos. Siit leiab maamärke nii muinasajast kui talude õitseajast eelmise sajandi alul. Siin on linnusekoht ja ohverdamispaik, võimas külateede võrk ja kenad kiviaiad, muistsed põllud ja karjamaad. Kaasaja märgina on siin palju lagunevaid talukomplekse ja märgiline on ka külaelanike täielik puudumine.

Neil päevil jätab Kuresele jälgi tubli maaomanik Urmas, tehes seda suure lugupidamise ja ettevaatlikkusega küla rikka pärandi vastu. Tema eestvedamisel on siin taastatud ja taastamisel hulk loopealsehektareid. Ta on teinud suuri jõupingutusi, et päästa hävimisest küla tähtsamad pärandkutuuri objektid ja majandada omi maid nii, et siin oleks ruumi nii metsa- kui pärandmaastike lembestele taimeharuldustele.

Juba mitu aastat on selles töös talle appi tulnud ka ELFi talgulised. Ka tänavu jagub talgulistele siin tegemist. Kevadisel nädalavahetusel on plaanis juba taastatud loopealse peenhäälestus, ehk siis masinate poolt võsast vabastatud ala koristamine okstest ja kändudest, et anda väärt kooslusele lõplik lihv.

Talguid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

PS! Kurese talgud on kavas otsapidi ühendada ka peatselt välja kuulutatava esimese niidurüdi retkega – ehk siis kui tuled Kuresele, saad suure tõenäosusega näha ka selle aasta peategelast.

Konnade üle tee aitamise talgud ELFi Teeme Ära talgupäeva talgud