Metsise seiretalgud Sirtsi soos (eesti ja  vene keeles)

31. mai - 03. juuni 2021

Metsised asustavad meie mail peamiselt rabaservade vanu männikuid, kus on piisavalt neile sobivaid toidutaimi, rasket lindu kandvaid okslikke männipuid ja varjumispaiku kiskjate eest. Oma silmatorkava käitumise, erilise toiduvaliku ja koguka keha tõttu on metsis ökosüsteemis habras lüli. Märgatav langus tema arvukuses on pannud paljud looduskaitsjad muretsema. Talgulistega saame olla abiks selle linnuliigi elupaikade kasutuse uurimisel.

Talguliste töö on jõukohase suurusega aladeks jaotatud piirkondades lausaliselt läbi käia metsi, kus võib metsist esineda ning kaardistada kõigi metsisega (ja teiste kanalistega) seotud elumärgid.
Ülestähendamist vajavad kohtumised metsise, tedre või laanepüüga (kuked, kanad, noored, vanad) ja kaasakorjamist suled, väljaheited ja muud leiud. Kaardistamist tehakse GPSi ja kaardi
abil üksi või paarikaupa. Talguliste instrueerimine, kanaliste ja nende tegevusjälgede määramise täpsem õpetamine ja alade jaotamine toimub õhtuti ornitoloogide juhendamisel.

Selline hulgakesi lühikese aja jooksul müttamine võimaldab vähendada riski, et üht ja sama isendit või pesakonda loendatakse mitu korda. Loendust tehakse vaid kuiva ilmaga, sest vihmaga liikvele aetud tibud võivad külmetuda ja hukkuda. Talgupäevad saavad olema pikad ja kõndimist tuleb palju. Seetõttu sobivad need talgud inimestele, kellel on varasem metsas müttamise ja kaardi
lugemise kogemus ning mõningane vilumus lindude määramisel ning nende
tegevusjälgede leidmisel. Nendel talgutel jagatakse talgulistele juhiseid
paralleelselt eesti- ja vene keeles, mistõttu on tegemist ka hea võimalusega
oma vene keele oskust parandada.

2021. aasta talguhooaeg on pühendatud metsisele.

Talguid juhivad vabatahtlikud talgujuhid Kadri Aller (eesti keeles) ja Elena Shkut (vene keeles). Talguid rahastab projekt Soode kaitse ja taastamine LIFE Mires Estonia (projekt nr: LIFE14 NAT/EE/000126).

NB! Haige või lähikontaktsena püsi kodus!
Noorte talutalgud Osmussaarel (vanusepiir 15-35) Глухари в Сиртси, эстонско-русская группа