Põgari-Sassi rüditalgud

14. november - 16. november 2014

Esmapilgul näib Põgari-Sassi täiesti tavalise mereäärse paigana. Teadjamate linnusõprade jaoks on see Matsalu rahvuspargi väike nurgage just see koht Eestimaal, kus pesitsusajal on ütlemata suur võimalus oma silmaga näha meie rannaniitude üht suurimat haruldust – niidurüdi.

Just selle kurvitsalise hea käekaigu eest seismiseks on ELF terve eelneva aasta tublisti tööd teinud ja kuigi niidurüdi aasta on läbi saanud, ei tähenda see, et me kurvitsalise ära oleme unustanud. Vastupidi – taas kord on tublidel talgulistel võimalus võtta suund Matsalu rahvusparki ja puhastada üks siinne rannaniit kadakatest, mis rüdi jaoks olulises pesitsuspaigas võivad ilma sekkumata liialt võimust võtta. Võsastunud ala on ka hea peidupaik röövloomadele, kes nõnda märkamatult linnupesi rüüstama pääsevad.

Eestis leidub niidurüdi valdavalt vaid Lääne-Eestis harvaesineva haudelinnuna, kes on levinud vaid rannaniidu ja lageraba elupaikades piiratud alal. Väikesele arvukusele vaatamata pesitseb Eestis vähemalt kolmandik niidurüdi Läänemere asurkonnast, mistõttu on liigi säilimise tagamine Eesti vastutus nii Euroopa kui ka kogu maailma mõistes. Pooled Eesti niidurüdidest elavad aga just Matsalu Rahvuspargis.

Matsalu rahvuspark on suleliste Meka ning uudistamist jagub siin ka ajaks, kui enamus neist on rändel või talvitumas. Samuti saab lisaks suleliste elule rohkem aimu rannarahva elust ja toimetamistest nii varasematel aegadel kui ka tänasel päeval. Pimeda aja puhul möödub lõviosa vabadest hetkedest tubaste tegevuste tähe all. Sauna saab kah.

Talguid toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Swedbanki annetuskeskonna kaudu niidurüdi heaks annetanud.

Põletamistalgud Rammu saarel Kukemarjanõmme talgud Rammu saarel