Prügikoristustalgud nahkhiirte talvituspaigas Ülgasel

27. aprill 2019

Väiksed ja karvased, laiade tiibadega, ööpimeduses vilkalt ringi lendavad ning rahvapärimuses kohati pelutava salapäraga ümbritsetud. Kas nahkhiired on hirmsad või hoopistükkis armsad? Tegelikult pole sellel küsimusel üldsegi tähtsust ja eks ilu on ju niikuinii vaataja silmades. Sootuks tähtsam on see, et talvituvate nahkhiirte arv Eestis on vähenemas ning siinjuures võib kahtlustada inimmõju.

Nahkhiired on olulised putukate arvu reguleerijad, mistõttu läheks inimeste elu ilma nende tiivuliste imetajateta üsnagi keeruliseks. Eesti maastikul ei leidu piisavalt palju looduslikke koopaid, mistõttu kasutavad siinsed nahkhiired talvitumispaikadena inimtekkelisi rajatisi, näiteks vanu mõisakeldreid ja kaevanduskäike.

Ka Ülgase fosforiidikaevandus on üks taolisi rajatisi, mille nahkhiired on meelsasti omaks võtnud. Mõistagi tõmbavad vanad käigud ligi palju külastushuvilisi ja niisama närvikõdi otsijaid. Sammude kaja ja taskulampidest paistev valgus panevad aga talveunes olevaid nahkhiiri ärkama. Kui seda juhtub talve jooksul korduvalt, põletab korduv ärkamine-uinumine ära nende väikeste imetajate rasvavarud, mida pole võimalik talvel taastada vajaliku toidu – putukate – puudumise tõttu. Niisiis võivad inimtekkelise häiringu tagajärjel nahkhiired hukkuda. Selleks, et tagada eelkõige tiigilendlasele, aga ka teistele nahkhiireliikidele soodsamad talvitumistingimused, on asutud nende talvitumispaiku korrastama, sealhulgas piirama inimeste ligipääsu talvekuudel. Prügi koristamine nimetatud kohtade ümbrusest on üks osa selles tööst ja siinjuures saavad ka talgulised abiks olla.

Tublisid talgulisi ootab tänuväärt töö eest preemiaks nahkhiireretk Lauri Lutsari juhendamisel. Ühtlasi on Ülgase põnev kant päeva veetmiseks: silmi rõõmustab põnev maastik paekaldaga.

NB! Sellele talgule ei ole Tartust väljumas talgubussi. Küll aga on võimalik transporti saada Tallinnast. Lisaks on talgupaiga ligidal ühistranspordipeatused.

Talguid rahastab LIFE'i projekt "Tiigilendlase elupaikade parandamine Eestis" (Projekti nr: LIFE16 NAT/EE/000710).

Rammu saare talgud Prügikoristustalgud nahkhiirte talvituspaigas Vääna-Postil