Pruuni lõikeheina talgud Rannapungerjal II

21. november 2017

Järvevälja kaitseala tuumiku moodustab alates 1967. aastast kaitse all olev Rannapungerja luiteväli, mis on väheseid looduslikus seisundis säilinud ning suuremast ehitustegevusest mõjutamata kompaktseid taimestunud luitealasid Peipsi rannikul.

Peipsi järve kaldal, Rannapungerja jõe suudme lähedal, asub ka meie tööplats. Siin on üks väheseid pruuni lõikheina kasvukohti Eestis. Ainult Peipsi põhja- ja läänekaldal teda kohata võibki.  

See niiskust armastav kaldataim eelistab kasvukohana suurtaimestikust vabasid ja märgasid liivalaike. Potentsiaalsete pruunile lõikheinale sobilike kasvukohtade taastamiseks tuleb meil elupaika hõlmavalt ranna-alalt eemaldada peenvõsa ning see kohapeal põletada.

Talguid kaasrahastab RMK
Pruuni lõikheina talgud Rannapungerjal Must toonekure talgud Karulas II