Rahvusvaheline kahepaiksete talgulaager Matsalus ja Otepääl

15. juuli - 20. juuli 2016

Kõik Eestis elavad kahepaiksed on looduskaitse all. Mõnedel konnadel läheb siin üsna hästi ja nendega kohtumine on looduses liikuja jaoks igapäevane asi. Samas leidub ka liike, kelle püsimajäämine on otseses sõltuvuses sellest, kuidas inimene nende elupaiku hooldab ja kaitseb.

Sellisteks haruldasteks ja inimese abi vajavateks liikideks on Lääne Eestis üksikutes paikades elav juttselg-kärnkonn ehk kõre ja peamiselt Lõuna-Eestis kohata võiv harivesilik.

Juuli teises pooles on Eestisse kogunemas rahvusvaheline seltskond noori, kellele siinne loodus ja selle hea käekäik sügavalt korda läheb. Kümne päeva jooksul pühenduvad nad nende kahe ohustatud liigi elupaikade hooldamisele ja paremaks muutmisele. Lisaks töö tegemisele õpitakse tundma Eestimaa loodust ja kultuuri ning nauditakse kesksuve poolt pakutavaid rõõme.

Laager koosneb kahest osast. Esimene pool ajast veedetakse Matsalu rahvuspargis, kus tutvutakse ühe kõredele sobiliku elupaigaga ja antakse oma panus, et see veelgi paremaks muuta. Lisaks nauditakse merd ja kõike muud hääd, mida suvine Läänemaa oma külastajale pakub.

Laagri teine pool toimub Otepää looduspargi kuplite vahel. Sealsetes väikestes tiikides elutseb ka harivesilik, kellele selline mitmekesine maastik on ideaalseks elupaigaks. Talguliste ülesandeks on tagada, et sealsed tiigid ikka puhtad püsiksid ja üks meie kahest sabakonnast ennast seal ka tulevikus hästi tunneks.

Laagris on võimalik osaleda nii ühes osas (kas Matsalu või Otepää) või siis mõlemas osas. Palun registreerudes märkuste lahtris teada anda, millises osas soovid kaasa lüüa. Laagri peamiseks suhtlemiskeeleks on inglise keel.

Talguid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Kõinastu rüditalgud Manija kõretalgud