Rahvusvaheline riisumine Karulas

15. august - 21. august 2013

„Kes siis augustis enam heina teeb?“ võib õigustatult küsida heinateo hiilgeaegu mäletav talguline. Augusti heinal pole koduloomadele enam piisavat toiteväärtust. Kui aga eesmärgiks on hästi toimiv puisniidu kooslus, pole me veel hiljaks jäänud. Lõikuskuu keskel on võimalus liituda seitsme üle maailma kokku tulnud noorega, et osaleda selle suve Karula kandi kõige rahvusvahelisemas riisumises Ähijärve puisniidul.

Suvine heinategu toob talvise hingerahu. Sada aastat tagasi võisid Karula heinakuhjad rahvarohkete talvevarudega rahule jääda. Kaasaegne hingerahu tuleb peamiselt teadmisest, et kusagil on veel kasvukoht ja ruumi puisniitudele, mida peetakse teie koduks.

Lõuna-Eestile iseloomuliku loodus- ja kultuuripärandi säilitamiseks on rajatud Karula rahvuspark Võrumaa ja Valgamaa piirile. Rõõm on tõdeda, et kohalike inimeste pingutuste tulemusena on suur osa siinsest väärtuslikust pärandist väga hästi säilinud. Ühe väärtusena on säilinud mitmed piirkonnale iseloomulikud pärandkoosluste tüübid. Näiteks Ähijärve puisniit asub otse Karula külastuskeskuse kõrval.

Augusti keskel ootab hoolas Karula loodustalunik abistajate abi, et selles ainulaadses kogukonnas koos heina teha. Siinsete töötajate panus on peamiselt juba niidetud heina rüüstamine ja heinamaalt ära vedamine. Lisaks tööle on meeskonnaliikmed täielikult pühendunud Karula elule. Saame teada nii kohalikest loodusväärtustest kui ka sellest, kuidas siin mesilasi peeti ja hoiti ning kuidas saun tehti ja tehakse. Õhtuti õpetame kaugetele külalistele eesti ja võru keelt.

Töötubasid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Talgud Ulluta laiul Vilsandi kadakatalgud