Rahvusvahelised talgud Matsalus Metsküla rannaniidul

19. juuli - 23. juuli 2019

Rannaniit on rannikul mere ääres asuv madal rohumaa. Minevikus püsisid rannaniidud tänu karjatamisele avatuna ning olid taimestiku ja loomastiku poolest mitmekesised ja rikkalikud. Rannaniidud olid ja on koduks ka paljudele kaitsealustele liikidele, näiteks juttselg-kärnkonnale ehk kõrele ja niidurüdile. Kuna tänapäevane põllumajandus erineb suuresti endisaegsest talupidamisest, on rannaniidud vähese hoolduse ja pinnases leiduvate väetiste tõttu kinni kasvamas. Sestap on nii mõnegi liigi kodu kadumas ning arvukus Eestis vähenemas.

Lääne-Eestis paiknev Matsalu Rahvuspark on loodud nii lindude kui poollooduslike koosluste kaitseks: hoitakse ranna-, luha- ja puisniite; loopealseid ja väikesaari ning roostikualasid. Metsküla rannaniidul tehtav talgutöö on siinjuures oluline panus kurvitsaliste elupaikade hooldamisel. Tegusa suvise talgutöö pärliks on paiknemine Matsalu Rahvuspargi südames – avastamist jagub nii linnuhuvilistele kui ka lihtsalt märgalamaastike fännidele.

Metsküla talgulisteks on rahvusvaheline seltskond, kus eestlastega löövad kampa Belgia noored. Tegemist on hea võimalusega harjutada inglise või prantsuse keele oskust, tutvuda belglaste kultuuri ja maailmavaadetega, vaagida mõtteid looduskaitse teemal ning väisata üheskoos maalilist Matsalu rahvusparki.

Talguid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Hobulaiu talgud Rahvusvahelised harivesiliku talgud Haanjas