Rüditalgud Kihnu saarel

08. aprill - 10. aprill 2016

Kihnu saar on omanäoline nii mõneski mõttes. Loodussõbra jaoks teeb selle veelgi erilisemaks aga asjaolu, et saare põhjarannikul on meil nii haruldase niidurüdi pesitsusala.

Kuni möödunud sajandi alguseni oli niidurüdi Läänemere mail suisa tavaline kurvitsaline, kelle asurkonna suuruseks hinnati 100-200 tuhat paari. Aeg on läinud edasi ja I looduskaitse kategoorias oleva niidurüdi seis on muutunud lausa kriitiliseks. Niidurüdi arvukus on viimase kümnendiga järsult kahanenud umbes kaks korda. Praegu hinnatakse niidurüdi Läänemere äärse populatsiooni suuruseks kuni 600 pesitsevat paari, neist umbes kolmandik elab Eesti rannikul ja rabades. Nii on siinsete võtmealade hoidmine väga vajalik.

Kadakate ja võsa leviku ohjamine poollooduslike koosluste taastamisel on peaaegu lõputu töö. Kihnus on selle tarvis tööle pandud veised, kes rannaniitudel toitudes alad kenasti avatuna hoiavad. Selleks, et veised ilusasti õiges kohas püsiks, tuleb tagada, et neid eraldaks muust maailmast kindel karjaaed.

Talgutööks ongi sedakorda üheskoos kohaliku majandajaga taastada rüdi pesitsuala ümber olev aed. Kuna talgutel käib ikka töö ja lõbu käsikäes, siis kindlasti on mahti ka mujal saarel ringi kiigata ja tutvuda lähemalt kohaliku kultuuriloo ja loodusega. Peale töist päeva ootab talgulisi ka kuum saun.

Talguid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Talgud Rammu saarel Teeme Ära talgud Nedrema puisniidul