Soomaa II sügistalgud

21. oktoober - 23. oktoober 2011

Sügis on looduses talgute pidamiseks väga hea aeg – just nüüd on oht, et talgute käigus mõnd kaitseala asukat liigselt häiritakse kõige väiksem. Ilm on rassimiseks paras ja putukad ei kiusa talgulisi.

Teistel Soomaa sügistalgutel jätkame jõukatsumist Oksa puisniidu ja luha piirimaile ning matkaraja äärtesse trüginud lepa- ja pajuvõsaga. Võtame võsa maha, veame kokku ja põletame. Kui sellega ühelpool, teeme freesitud taastamisaladel kändude jätkukoristust. Pimeduse saabudes sukeldume öiste loodushäälte maailma ja hiljem sooja sauna.

ELFi selle aasta eelviimased talgud on osa Conservation Volunteers Alliance'i kampaaniast Big Green Weekend 2011, mille raames teevad tuhanded vabatahtlikud looduskaitselist tööd lisaks Eestile veel Suurbritannias, Prantsusmaal, Rumeenias, Islandil, Bulgaarias, Kreekas, Hollandis ja Sakasamaal.

Talgujuhid on Rait Parts ja Margit Kohjus.

Talgud Soomaal toimuvad koostöös RMK Loodushoiuosakonna Kesk-Eesti piirkonnaga. Talguid toetavad RMK ja Stavros Niarchos Foundation.
Soomaa I sügistalgud Palupõhja loodus- ja talgulaager peredele