Sootalgud Lääne-Virumaal III

10. august - 13. august 2020

Läbi sügiseselt kireva rabamaastiku siuglev kitsas laudtee ja selle kõrval paiknevad sünkjalt mustendavad laukad on eestlastele tuttav vaatepilt, mida on palju kujutatud ka kodumaistel loodusfotodel. Nõndaks võiks arvata, et rabad on midagi, mis on Maarjamaa maastikele väga omane nähtus. Kas meil on aga ka tegelikult sedavõrd palju rabasid, kui teemasse süvenemata võiks arvata?

Vastus on kahjuks eitav. Kuigi oleme kooliõpikute järgi harjunud mõtlemata, et sood moodustavad tervelt viiendiku Eesti pindalast, siis tegelikult hõlmavad need pärast 20. sajandil toimunud ulatuslikke sookuivendusi kõigest 5% siinsest maismaast. Kuigi soode kuivendamine on võimaldanud saada juurde haritavat maad ning kaevandada turvast, siis negatiivsete tagajärgedena võib välja tuua näiteks suurenenud süsiniku emissiooni ning ainuvõimalike elupaikade kadu turbasammaldele ja rabapüüle.

Selleks, et tehtud kahju pidurdada, on asutud soid taastama. Suurem osa tööst, milleks on kuivenduskraavide sulgemine turbapaisudega, viiakse läbi koppade abiga. Kõikjal ei võimaldada soomaastik siiski rasketehnika ligipääsu, mistõttu on mõningates soosoppides tarvis teha käsitööd. Need talgud pakuvadki Sulle suurepärast võimalust omal käel proovida põnevat ülesannet: turbapätside kaevamist ja nende ladumist paisuks. Töö on füüsiliselt nõudlik, kuid lustakas ja teistmoodi kogemus. Valmis tuleb olla ka paari kilomeetri keeruka rabamaastiku läbimiseks jalgsi. Talgutööd tehakse Laukasoos.

Vaata lisaks soode teema-aasta lehte, kus on samm-sammult näidatud turbapaisu ehitamise etapid.

Talguid rahastab projekt Soode kaitse ja taastamine LIFE Mires Estonia (projekt nr: LIFE14 NAT/EE/000126).

NB! Enne talgutele registreerimist loe palun läbi koroonaviirusega seonduv info.
Tutkatalgud Matsalus Piirissaare mudakonnatalgud