Talgud Kesselaiul

09. juuli - 13. juuli 2007

Kesselaid asub Suures Väinas, mandri ja Muhu saare vahel.

Laiul on hoolimata oma väiksusest mitmekesine loodus: siin on ürgmetsailmeline lookuusik, kadastikud ning mitmekesine taimestik. Saarelt on leitud 17 liiki orhideesid. Ka Kesselaiu pankrannik on muljetavaldav. Talguliste abiga on kavas taastada tükike saare kaunist pärandkooslust.

Üritust toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Talgud Laelatu puisniidul