Talgud Laidevahes

27. august - 30. august 2015

Selleks, et saada aimu, milline Saaremaa välja paistab, tuleb käia Kaalis, Kuresaares, Sõrves, Pangal ja Anglas. Selleks, et teada saada mis see Saaremaa tegelikult on tuleb aga minna sellistesse kohtadesse nagu Laidevahe. Dolomiidist uhmreid ja kadakasi lusikaid siin ei müüda, kuid midagi erilist saavad kaasa kõik.

Laidevahe kaitseala on loodud Saaremaa rannikule omaste koosluste, rannaniitude ja rannikumetsa kaitseks. Siin võib kohata rohkelt erinevaid liike alates valgest tolmpeast ning lõpetades merikotkaga. Rannaniidu hoolduse eest seisavad hea siia toodud veised ning eesti hobune.

Viimasel on koht ka kaitseala saamisloos, sest just temale soodsate karjatusalade hoidmine oli üheks kaitseala loomise algtõukeks. Laidevahe mosaiikne maastik ja siin asuvad salumetsad on hea pesitsuspaik suurtele röövlindudele ning metsaalustest võib leida oma levikuala põhjapiiril kasvavat karulauku.

Kui metsaelupaigad säilivad enamasti ilma inimsekkumiseta, siis rannaniidu avatuna hoidmiseks on lisaks karjatamisele vaja ka juba kasvanud kadastikke ja männikuid harvendada. Meie talgutöö seisneb peamiselt kadastike ja üle kasvanud mändide tõrjumisel aladelt, mis on piisavalt kõrged ja sobilikud hobuste ja veiste karjatamiseks. Raiutud kadakad saab samas ka kohe põletada. Lisaks koristame vajadusel rannaniidu sinna mere uhutud prahist.

Lisaks rõõmule, mis iga talguline saab väärtuslike maastike taastamisest, pakub pererahvas ka kuuma sauna, õdusat majutust ja maitsvat kodust toitu. Kuna on ka muinastulede öö aeg, võtame kindlasti ka ise tule ülesse.

Talgujuht Andre Piirsalu.

Talguid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Talgud Käina lahe ääres II Kõretalgud ja loodusfilmid Matsalus