Talgud Lätimaal Papes

20. august - 23. august 2015

Need, kes jätsid mullu Läti talgutele tulemata ootuses, et ehk ikka tuleb neile ka järg, panid oma mõttekäiguga kümnesse. Talgutest oli tolku ja talgute meeleolu oli meeldejääv. Tööd tehti kõvas, kuid palju on veel teha. ELFil pole seega ühtegi mõjuvat põhjust seda meeldivat ja kasulikku üritust mitte korrata.

Seda, et Eesti loodus on erakordne ja põnev, teavad paljud talgutel käinud. Augusti lõpus on võimalus veenduda ka Läti looduse erilisuses, kui ELFi talgulisi võõrustatakse taas põnevas Pape märgalakompleksis Edela-Lätis.

Pape talguid aitab meil korraldada Maailma Looduse Fondi Läti haru, kelle arvamist mööda on tegemist ühe põnevama Lätimaa paigaga. 51 ruutkilomeetril laiutav kaitseala hõlmab eneses nii erinevaid rannikuelupaiku, luiteid, järvi, soid kui natuke ka metsasid. Siin peatuvad rändeteel tuhanded linnud ning pesitseb paljud põnevad liike.

Pape on ka eriline selles mõttes, et siin katsetatakse võrdlemisi julgelt elupaikade majandamise võtteid, mida Eestis on tihtilugu ära põlatud. Näiteks sobiks ehk Euroopa piisonite ning veise ja hobuste tagasiaretuste teel saadud tarvalaadsete ja metshobuselaadsete tõugude asustamine suurtele aladele.

Talgutööks on Papes õpperaja ehitus ning võsavõtmine. Lisaks tööle jääb kindlasti aega kohalike inimestega sõbrustamiseks, matkamiseks ning plaani järgi ka koduteel Liepaja külastamiseks. Kuna Pape on kauge kant, siis tuleb arvestada, et mineku ja tuleku päevad kuluvad suuresti sõidule.

Talgujuhid Mart Libe ja Tauri Tampuu.

Osmussaare talgud II Talgud Hobulaiul