Talgud Lätimaal Papes

21. august - 24. august 2014

Seda, et Eesti loodus on erakordne ja põnev, teavad paljud talgutel käinud. Augusti lõpus on võimalus veenduda ka Läti looduse erilisuses, kui ELFi talgulisi võõrustatakse esmakordselt põnevas Pape märgalakompleksis Edela-Lätis.

Pape talguid aitab meil korraldada Maailma Looduse Fondi Läti haru, kelle arvamist mööda on tegemist ühe põnevama Lätimaa paigaga. 51 ruutkilomeetril laiutav kaitseala hõlmab eneses nii erinevaid rannikuelupaiku, luiteid, järvi, soid kui natuke ka metsasid. Siin peatuvad rändeteel tuhanded linnud ning pesitseb paljud põnevad liike.

Pape on ka eriline selles mõttes, et siin katsetatakse võrdlemisi julgelt elupaikade majandamise võtteid, mida Eestis on tihtilugu ära põlatud. Näiteks sobiks ehk Euroopa piisonite ning veise ja hobuste tagasiaretuste teel saadud tarvalaadsete ja metshobuselaadsete tõugude asustamine suurtele aladele.

Talgutööks on Papes õpperajaehitus ning kariloomade eest hoolitsemisega seonduvad tööd. Lisaks tööle jääb kindlasti aega ka kohalike inimestega sõbrustamiseks, matkamiseks ning plaani järgi ka koduteel Liepaja külastamiseks . Kuna Pape on kauge kant, siis tuleb arvestada, et mineku ja tuleku päevad kuluvad suuresti sõidule.

Käsitsi heinaniitmistreeningud Tallinnas Talgud Hobulaiul