31. juulist 9. augustini toimusid Feodori, Tudu ja Sirtsi soos talgud, kus ehitati endistele kuivenduskraavidele turbapaisusid, et peatada vee väljavool ja taastada soo veerežiim. Kambas olid ka kolm Belgia vabatahtlikku ning talguid kajastati reporter Veiki Ojaperve poolt Virumaa Teatajas.

Sama tööd Tudusoos tegid ka õpilasmalevlased, kelle tegevust kajastati reporter Isabella Lahtvee poolt samuti Virumaa Teatajas.

Talgugrupp turbapaisu ehitamas. Foto: Egle Liiskmann.

2.-4. augustil tõrjuti Karula rahvuspargis invasiivset võõrtaimeliiki verevat lemmaltsa. Kiire leviku ja kõrge kasvu tõttu ohustab nimetatud taim meie kohalikke kooslusi. Talgutel osales talgulisena ajakirjanik Mati Määrits ja kirjutas nähtust-kogetust loo Lõuna-Eesti Postimehele.

Vereva lemmaltsa tõrjujad Karulas Ähijärve kaldal. Foto: Kaia Kask.

7.-10. augustil taastati Silma looduskaitsealal Tahu rannaniidul niidurüdi elupaika. Talgutööd käis vaatamas Aktuaalse Kaamera võttetiim.