Mullu oli Eestimaa Looduse Fondi looduskaitsetalgutel rekordiline aasta: toimus tervelt 65 talgut, millel osales kokku 1010 vabatahtlikku. Talgud toimusid tervelt 184 päeval aastast ja inimtöötunde kogunes 7771. Üheskoos parandati tingimusi selliste kaitsealuste liikide elupaikades nagu näiteks must-toonekurg, kõre, niidurüdi, pruun lõikhein ja mudakonn. Mitmel võsastunud loopealsel ja rannaniidul avanesid kaunid vaated ning nii mõnigi tilluke metsaoja sai oksarisu ja kopratammide eemaldamise järel jälle vabalt voolama hakata. Kõiki panustanud talgulisi juhendasid vabatahtlikud talgujuhid ja saeministrid.

Ka tänavune talguhooaeg tõotab tulla mahukas, mistõttu vajame talgute edukalt läbiviimiseks abijõudusid.

Keda otsime?

Vabatahtlikud talgujuhid

Talgujuht seisab hea selle eest, et talgutega seonduv eeltöö oleks tehtud ja talgute vältel kõik ladusalt toimiks. Talgujuhile meeldib värske õhk ja füüsiline töö, inimestega suhtlemine ja organiseerimine, otsuste langetamine ja juhtnööride jagamine. Talgujuhi eeltööks on ajakava paikapanek ja talguvarustuse nimekirja koostamine; suhtlus ja infovahetus talguliste, maaomanike, paadimeeste ja teiste asjaosalistega; talgumenüü koostamine ja toidumoona ostmine ning konkreetse talgu juurde kuuluva meelelahutuskava väljamõtlemine. Talgud kestavad mitu päeva ja toimuvad eelkõige suvel, aga ka kevadel ja sügisel Eesti metsades, rabades, rannikul ja väikesaartel. Talgutel on talgujuhi ülesandeks juhtida tosinast talgulisest koosnevat gruppi, sealjuures hoolitsedes tööjärje edenemise ja ohutuse ning esmaabi eest. Võimaluse korral on talgujuht ka talgubussi sohvriks. Talgujuht peaks olema küllaltki iseseisev, kuid lisaküsimuste, murede ja probleemide korral on Talgukontor alati nõu ja jõuga abiks. Tegemist on vabatahtliku looduskaitselise tööga, mille eest ei saa rahalist tasu. Küll aga kompenseerime talgujuhtidele talgute korraldamisega seotud kulud, näiteks talgutoit ja sõidukulud talgutele.

Talgujuht Epp sügisestel talgutel must-toonekure toitumisoja puhastamas. Foto: Epp Adler.

Ootame Sind kandideerima ELFi talgujuhiks kui oled täisealine, oled valmis talguhooajal 2-3 talgul talgujuhina kaasa lööma ning saad osaleda ELFi korraldatud ettevalmistavatel koolitustel (kuupäevad leiad alt poolt). Kasuks tuleb varasem osalemine ELFi talgutel, juhtimis- ja korraldamiskogemused, B-kategooria juhiload, mõne võõrkeele valdamine ning hea arvuti kasutamise ja saagide käsitsemise oskus.

Inspiratsiooni saamiseks loe juba tegutsevate talgujuhtide muljeid siit.

Vabatahtlikud saeministrid

Saeministrile meeldib rassida. Ta naudib töötamist mootortehnikaga ning aitab looduskaitsetalgutel taastada liigirikkaid koosluseid: puisniite, rannaniite ja loopealseid. Selleks langetab ta pealetungivat võsa, kadakaid ja põõsaid. Sealjuures hoolitseb ta heaperemehelikult tööriistade eest ning vajadusel parandab kergemaid rikkeid. Saeministril on tehnilist taipu ja varasemat kogemust kett- ja võsasaagidega (mida koolitusel täiendada ja värskendada saab). Talle meeldib loodus ja hea seltskond ning keerulised tingimused ei löö teda verest välja. Saeminister pole lihtsalt töömees, vaid osa talgute korraldustiimist: vajadusel on ta nõu ja jõuga talgujuhtidele nende toimetustes abiks. Tegemist on vabatahtliku looduskaitselise tööga, mille eest ei saa rahalist tasu.

Saeminister Rimo vahetab Tahu rannaniidul saeketti. Foto: Lydia Capitano.

Ootame Sind kandideerima saeministriks, kui oled täisealine mees või naine, valmis kaasa lööma vähemalt 2-3 talgul talguhooaja vältel ning saad osaleda ELFi saekoolitusel. Kasuks tuleb juhilubade olemasolu ning hea suhtlemisoskus.

Inspiratsiooni saamiseks loe juba tegutsevate saeministrite muljeid siit.

Mida pakume?

Vabatahtlikke ootavad:

Koolituskalender

Saekoolitus toimub 29.-31. märtsil. Siin jagavad nippe ja kogemusi igapäevaselt mootorsaagidega töötavad koolitajad ning tehakse ka reaalset talgutööd, et oskused järgnevaks talguhooajaks käppa saada. Täpsem asukoht sõltub ilmaoludest (valikus on Alam-Pedja Looduskaitseala ja Järvakandi). Vajalik eelkõige saeministritele, kuid julgustame osalema ka saagimishuvilisi talgujuhte.

Esmaabi baaskoolitus toimub 5.-7. aprillil Haeskas. Vajalik nii talgujuhtidele kui saeministritele.

ELFi tutvustuspäev uutele vabatahtlikele toimub 3. mail ELFi kontoris Tartus (Lai 29). Siin anname ülevaate ELFi tegemistest ning vaatame üle ka talgutega kaasneva paberimajanduse. Vajalik eelkõige talgujuhtidele, kuid soovitatav ka saeministritele. 

Talgujuhtide ja saeministrite koolitus ehk jamboree toimub 17.-19. mail Alutagusel. Siin leiab aset kohtumine ja tutvumine uute ja kogenumate vabatahtlike vahel, mõtestatakse lahti juhiroll ning jagatakse talgute läbiviimiseks vajalikke nippe ja teadmisi. Lisaks toimub täiendav praktiline esmaabikoolitus.

Ootame Sind kandideerima!

Huvilistel palume saata oma CV ja sooviavalduse hiljemalt 28. veebruariks e-mailile talgukontor@elfond.ee. Sooviavaldusse pane kirja, millisesse rolli kandideerid (talgujuht või saeminister), millistel koolitustel saad osaleda ning millised sinu oskused ja varasemad kogemused tuleks kasuks ELF-i vabatahtlikus töös.

Mullu oli ELFi talgutel kimalaste teema-aasta. Niisiis käisid talgujuhid ja saeministrid jamboree raames lepidopteroloog Urmas Jürivete juhendamisel kimalaseretkel. Foto: Vallo Tõnuvere.