Heimtali püsimetsandustalgud

31. märts - 02. aprill 2023

Varakevadine Viljandimaa, Heimtali muuseum ja Anu Raud manavad kahtlemata iga talgulise vaimusilma ette Eesti pärimuskultuuri ning maalilised vanad metsad. Heimtali talgud on suurepärane võimalus ühendada meeldiv kasulikuga: külmunud maaga on metsas juba valikraied tehtud ja nüüd on aeg puudest teha halud ning laduda need kuivama, et saada järgmiseks talveks küttepuud.

Kui küttepuude ladumisest aega üle jääb saame käia 50-aastase karjääri männikus metsaradu puhastamas. Tööst vabal ajal saame nautida Heimtali kevadisi tärkavaid metsi ja näha Eestis haruldast vana mõisaaegset lehisepuistut, vana jänesekapsa-kuusikut ja noort haava-tamme segametsa, taustaks kevadine linnulaul.

Anu Raua looming on tuntud eelkõige tema vaipade poolest. Oma kõige esimese vaiba "Mets" valmistas ta peatselt pärast Kunstiinstituudi lõpetamist. Loodus, kodu ja rahvakunst on tema loomingu tuumikuks. Metsad on kui Anu modellid ja neid hoitakse alati vastavalt – püsiva ja kaunina. Tema talu ümber on 30 ha väga erineva vanuse, metsatüübi ja liigilise koosseisuga metsasid, mida on majandatud püsimetsana.

Püsimetsandus on Eestis aina rohkem populaarsust koguv metsade majandamise viis. Püsimetsandus tähendab seda, et lageraieid ei tehta. Metsade majandamine käib läbi üksikute puude või väikeste häilude raiumise. Puidutootmise kõrval on oluline metsa looduslik väärtus – metsa kujundatakse tahtlikult mitmekesiseks nii puu liikide, kui vanuse mõistes. Sellises metsas saab puidu tootmine ja liigiline mitmekesisus käia käsikäes ning lisaks toimub pidev süsiniku sidumine.

Talgute toimumist toetab Ülemiste Keskus.
Pole saadaval
Lisa annetus
15 €
Lisa ootejärjekorda

Kuidas osaleda?

Nupul "Registreeri talgutele" vajutades lisatakse talgud ostukorvi ning lehekülje ülaserva tekib kollane ostukorvi riba. Sellel real vajutades avaneb registreerimisankeedi täitmise ja talgute eest pangalingiga tasumise vaade. Ostukorvi saab korraga lisada ühe inimese registreeringu ühele või mitmele erinevale talgule. Ostukorvi ei saa korraga lisada mitme erineva inimese registreeringut samale talgule, sest täita saab ainult ühe osaleja registreerimisankeedi korraga. Niisiis tuleks pere- või sõpruskondade ühisel talgutele minemisele iga täiskasvanu või laps eraldi registreerida.

Kuni 19-aastastele õpilastele kehtib osalustasust soodustus -50%. Soodustuse jõustumiseks tuleb registreerimisankeedil kasutada sooduskoodi OPILANE.

Eelkooliealistele lastele on talgutel osalemine tasuta. Selleks tuleb registreerimisankeedil kasutada sooduskoodi LAPS ning panna linnuke valiku "Tasu arvega" ette (0-eurose arve puhul pangalink ei tööta).
Sutesoo oja must-toonekuretalgud Konnad Teel(t) kampaania