Kõinastu rüditalgud

27. juuli - 30. juuli 2014

Veel sadakond aastat tagasi oli niidurüdi tavaline haudelind meie rannaniitudel. Praeguseks hinnatakse nende arvukust 500-600 paarini kogu Läänemere ümbruse peale. Muhumaa külje alla asuvatel Kõinastu leedel on niidurüdi arvukus viimasel kümnendil püsinud enamvähem stabiilsena, kuni 20 pesitsuspaarina, mis on väga oluline osa kogu populatsioonist.

Kõinastu laid on küll väike, aga maastikuliselt väga eripalgeline. Sel tillukesel saarel on koguni üheksa erinevat maastikutüüpi. Eri kasvukohtadest on laiul leitud kokku 369 taimeliiki, millest 16 on kaitsealused. Kõinastu lee on ligi kolm kilomeetrit pikk liivaste leetseljakute rida, mis ühendab Muhumaad Kõinastu laiuga. Madala veetaseme korral on seda mööda võimalik üsna lihtsa vaevaga Muhust Kõinastule matkata.

Tänasel päeval karjatatakse neil aladel veiseid ja hobuseid, mis aitab hoida leed suurelt jaolt puhtana. See on niidurüdi jaoks väga oluline. Meie põhiliseks talgutööks saab olema kadakate ja ka muude põõsaste raie vältimaks seda, et röövloomad pesitsevatele lindudele vargsi ligi saaksid hiilida. Raiutud kadakad põletame väikestes lõketes koha peal.

Kui talgutööd tehtud, ootab talgulisi kuum saun ja värskendavad vihad. Lisaks talgutööle võtame eraldi aja, et tutvuda Muhumaa ja Kõinastu põnevamate ja omapäraste loodus- ja kultuuriväärtustega.  

Huvitav fakt Kõinastu kohta on ka see, et just siin laiul on filmitud suur osa filmi "Mehed ei nuta" materjale.

Harilaiu kõretalgud Talgud Kumari laiul