Harilaiu kõretalgud

24. juuli - 27. juuli 2014

Kõre on üks Eesti rannikualade tähelepanuväärsemaid ja järjest harvemini esinevaid kahepaikseid. Rannaniitudel karjatamisest loobumine on sundinud selle elupaiga suhtes valiva konna taanduma üksikutesse oaasidesse. Üheks selliseks on Harilaid Vilsandi rahvuspargis Saaremaal. Kõretalgutel korrastatakse kahepaiksele elutähtsaid koetiike.

Meie talgud Harilaiul annavad viimase lihvi ulatuslikele taastamistöödele, mida on siin läbi viidud viimased paar aastat. Lagealade taastamise ja kändude freesimisega on Harilaiule maha jäänud palju oksarisu ning lisaks vajavad korrastamist kõredele kudemiseks sobilikud tiigid ja nende kaldad – kuna alal loomi enam ei karjatata, siis kipuvad rannalõukad rohtuma ja täis kasvama ning muutuvad sellega ajapikku konnadele kättesaamatuks.

Kõre laul on meie ranna-aladel kõlanud aastatuhandeid. Praeguseks on aga liik sedavõrd taandunud, et tema elus hoidmiseks taastatakse ulatuslikult maastikku ja lisaks kasvatatakse noori konni Matsalu ohustatud liikide taastamiskeskuses. Kõretalguid on aastaid oma südameasjaks pidanud Riinu Rannap, kes liitub meiega ka tänavu. Ka ELF on rannaniitude asukale kõrele pööranud suurt tähelepanu juba asutamisest peale, 2012 pühendasime talle terve talguaasta.

Talgute läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Rahvusvaheline heinaniitmine Laelatu puisniidul Kõinastu rüditalgud