Kõretalgud Harilaiul

02. august - 05. august 2012

Pea igakord, kui ELFi talgulised satuvad Lääne-Saaremaale, võetakse vabal hetkel retk Harilaiule. Oma luidete, liikuva rannajoone ja viltuse majakaga on see paik kindlasti paljusid võlunud ja meelde jäänud. Sel korral peame siin aga terved talgud. Nimelt vajavad talguliste abi ELFi talgute kõre aasta peategelased – kõred.

Pisike kõre on pioneerliik - see tähendab, et tema konkurentsieelis teiste liikide ees seisneb võimes kiiresti vallutada „tühja maad“. Veel 50 aastat tagasi leidis kõre ohtralt sigimis- ja elupaiku suurte loomakarjade poolt madalaks söödud rannaniitude segi trambitud lompidest ning lahtise liivaga luidetel.

Alates seitsmekümnendatest on tähele pandud tema arvukuse olulist vähenemist ning 2010. aastal hinnati kogu Eesti asurkonnaks vaid kuni 1000 täiskasvanud isendit. Selline arvukus ei ole lühikese elueaga ja keskkonna suhtes tundliku loomakese jaoks kindlasti jätkusuutlik.

Seekordsed talgud viivad meid luidetevahelistele lompidele Harilaiul Saaremaa loode tipus, kus talgutööks on kinnikasvavate kõre sigilompide puhastamine taimedest ning mändide harvendamine ümbritsevalt alalt. Lisaks talgutööle matkame, supleme meres ja vihtleme saunas.

Talguid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Hobusega heinategu Koival Osmussaare talgud