Liivikutalgud Setomaal Mustojal

18. august - 20. august 2010

Selle aasta Põlvamaa Ökofestivali raames saavad toimuma ka ELFi talgud. Mustoja talgureisiks valmistumiseks tasub kuuri alt välja otsida jalgratas, siduda kiivripaelad lõua alla sõlme, laenutada raamatukogust algaja liiviku taastaja käsiraamat ning jääda ootama 18. augusti hommikust Tartu-Orava rongi.

Tõsi küll, sellist käsiraamatut vist välja antud ei ole, ent muu eelnev jutt peab paika. Mustoja talgutel kulgeme jalgratastega. Suuremate kompsude ja tööriistade tarbeks on saateauto. Töö- ja majutuspaik asuvad üksteisest ja rongijaamast mõnusa rattasõidu kaugusel. Talgutööd on seotud väärtusliku liiviku taastamisega. RMK saeb eelnevalt maha pealetükkinud männid ja talguliste ülesandeks jääb nende kokkuvedu, okste tassimine ning tarvidusel väiksema võsa võtmine. Pärast tööd teeme tutvust Värska kandi loodusega, käime ujumas ja kütame sauna.

Mustoja maastikukaitseala väärib tähelepanu nii taimestiku kui maastike poolest. Siin asub Kagu-Eesti suurim ja reljeefseim mõhnastik, sealhulgas tuuletekkelised pinnavormid ja liivikud, nendevahelised jääpaisjärvetasandikud, Mustoja ürgorg, nõmme- ja palumetsad ning puis- ja lagerabad suurte soosaartega. Liivikualadel kasvab stepi päritoluga liike, nagu palu-põisrohi, palu-liivkann, palu-karukell, võsu-liivsibul, harilik käokuld.

Talgujuht on Inga Karton.
Talgureisi toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Eesti-Inglise talgud (nr 2) Alam-Pedjal Loopealsetalgud Kuresel