Metsise seiretalgud Kirde-Eestis

08. juuni - 20. juuni 2021

Talguliste töö on jõukohase suurusega aladeks jaotatud piirkondades lausaliselt läbi käia metsi, kus võib metsist esineda ning kaardistada kõigi metsisega (ja teiste kanalistega) seotud elumärgid. Ülestähendamist vajavad kohtumised metsise, tedre või laanepüüga (kuked, kanad, noored, vanad) ja kaasakorjamist suled, väljaheited ja muud leiud. Kaardistamist tehakse GPSi ja kaardi abil üksi või paarikaupa. Talguliste instrueerimine, kanaliste ja nende tegevusjälgede määramise täpsem õpetamine ja alade jaotamine toimub õhtuti ornitoloogide juhendamisel.

Võimalik on osaleda 8.-11., 11.-14., 14.-17. ja 17.-20. juunil või kogu eelpool märgitud perioodil.

Metsised asustavad meie mail peamiselt rabaservade vanu männikuid, kus on piisavalt neile sobivaid toidutaimi, rasket lindu kandvaid okslikke männipuid ja varjumispaiku kiskjate eest. Oma silmatorkava käitumise, erilise toiduvaliku ja koguka keha tõttu on metsis ökosüsteemis habras lüli. Märgatav langus tema arvukuses on pannud paljud looduskaitsjad muretsema. Talgulistega saame olla abiks selle linnuliigi elupaikade kasutuse uurimisel.

Selline hulgakesi lühikese aja jooksul müttamine võimaldab vähendada riski, et üht ja sama isendit või pesakonda loendatakse mitu korda. Loendust tehakse vaid kuiva ilmaga, sest vihmaga liikvele aetud tibud võivad külmetuda ja hukkuda. Talgupäevad saavad olema pikad ja kõndimist tuleb palju. Seetõttu sobivad need talgud inimestele, kellel on varasem metsas müttamise ja kaardi lugemise kogemus ning mõningane vilumus lindude määramisel ning nende tegevusjälgede leidmisel.

2021. aasta talguhooaeg on pühendatud metsisele.

Talguid juhivad vabatahtlikud talgujuhid Katrin Loss, Maria Teng, Kirke Raidmets ja Kaia Kask. Talguid rahastab projekt Soode kaitse ja taastamine LIFE Mires Estonia (projekt nr: LIFE14 NAT/EE/000126).


Глухари в Сиртси, эстонско-русская группа Vereva lemmmaltsa tõrje Karulas