Pärandkoosluste tundmaõppimise talgud Laidevahes

06. august - 08. august 2011

Saaremaa lõunaserval asuv Laidevahe looduskaitseala on Vilsandi järel Saaremaa suuruselt teine kaitseala. Oma suhteliselt noore ea ja suurematest teedest kõrvalejäämise tõttu üsna vähe tuntud ja avastamata paik. Loodusesõprade silmis teevad selle ala eriliseks nii võrdlemisi hästi säilinud rannaniidud ja loopealsed, kui ka vanad laialehelised metsad.

Looklev ja vahelduv rannajoon ning ohtrad lombid ja rannikujärved teevad Laidevahest väärtusliku elupaiga haruldastele linnu- ja taimeliikidele.

Meie koguneme siia selleks, et saada paremini tundma pärandkooslusi. Pärandkooslused on puutumatute metsade ja soode kõrval ühed Eestimaa väärtuslikumad maismaakooslused. Puisniitudel, rannakarjamaadel, luhaniitudel ja loopealsetel asub rohkelt ohustatud liikide elupaiku, silmailu pakuvad nad ka liike mittetundvale loodusesõbrale. Nendega on seotud oluline osa rahvapärimusest ja uskumustest. Kurval moel on muutused põllumajanduses ja suhtumises loodusesse viimase poolesaja aasta jooksul selliseid alasid tugevasti räsinud.

Tutvust teeme nende kooslustega ise, kindad käes, loopealselt mahalõigatud kadakaid kokku tassides. Lisaks kaunis paigas töötamisest saadud elamusele ootab osalejaid asjatundja läbiviidud juturing pärandkooslustest ning ehtsaaremaalik soe ja südamlik vastuvõtt kohalike poolt, mille puhul ei koonerdata saunaleili ega moosikihi paksusega pannkoogil.

Õppe- ja talgulaagrit toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kõretalgud Luitemaal Võidukülas Palupõhja pikad talgud