Põgari-Sassi rüditalgud

15. juuli - 18. juuli 2013

Matsalu rahvuspark on justkui omaette maailm, kuhu ikka ja jälle tagasi tahaks minna. Tekib rändlinnu tunne. Puise poolsaare põhjaosal laiuv rannaniit on elupaigaks ja rändeaegseks peatuspaigaks väga kirjule suleliste seltskonnale, sealhulgas ka niidurüdile. Siinse elurikkuse hoidmiseks tuleb ala järjepidevalt hooldada. Kadakased rüditalgud Põgari-Sassi rannaniidul peaks pärandkooslused talgulisele igaveseks südamesse maalima.

Seekordsete talgute eesmärk on hooldada rannaniitu niidurüdile ja teistele kurvitsalistele meelepärasemaks. Talgutööna puhastame ala pealekasvavast noorest kadastikust, mille põletame kohapeal pisikestes lõketes.

Talgubaas seatakse sisse seitsme versta kaugusel naaberkülas Kiidevas. See väga mitmekesise maastikupildiga küla asub Matsalu lahe põhjakaldal, kus elavad inimesed on leidnud loodusega hea harmoonia. Külast alguse saav matkarada pakub ehedaid looduselamusi, läbides pika ajalooga puisniite, tuules õõtsuvaid tihedaid roostikke ning omapärast Puise lehtmetsa.

Olgu ette öeldud, et Kiideval on merevesi nii soe, et saunast tulijal sellest jahutust loota pole, kuid sauna saab sellegipoolest. Kel pole varem olnud võimalust värsket kala suitsuahju sättida, saab kohalikelt väärt näpunäiteid, kuidas seda kõige paremat mekki kätte saada.

Talguid rahastavad RMK ning Swedbanki annetuskeskkonna kaudu annetanud.

Kadakatalgud Kesselaiul Nedrema puisniidu heinateotalgud