Rahvusvaheline kadakatõrje Pivarootsis

26. juuli - 30. juuli 2010

Puhtu-Laelatu-Virtsu maastikukaitseala sirutab oma lõunaosa Pivarootsi küla rannale. Siin asuvad omanäolised loopealsed ja rannaniidud, millede hooldamiseks kutsume appi talgulisi.

Hobusekarjad madalmurusel rannal ilusal suvepäeval rohtu söömas, taustal kadakane loopealne – kõlab nagu ilus piltpostkaart Lääne-Eestist. Ometi ei ole selliseid maalilisi ja looduskaitseliselt väärtuslikke paiku Lääne-Eestis üleliia palju alles. Tavapõllumajanduslikult väheväärtuslikena ja suure suvilaehituse surve all on rannaniidud Lõuna-Läänemaal säilinud vaid üksikutes paikades kaitsealadel. Üks selline kena rannakarjamaa ootab meid Pivarootsi mõisa maadel.

Talguseltskonnast poole moodustavad EstYESi vahendusel saabuvad noored vabatahtlikud teistest Euroopa riikidest. Talguliste tööks on kadakate harvendamine rannaniidul ja loopealsel. Peale tööd uurime ümbruskonna põnevaid paiku ja naudime merd ning saunaleili. Soovijatel on võimalik ka ratsutada. Pivarootsi talgutel on suhtluskeelteks eesti ja inglise keel.

Talgujuhid on Kristel Varm ja Iain Maclean.

Vabatahtlik Iain Maclean on ELFi talgujuhiks Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil.
Rahvusvaheline riisumine Laelatul Kadakatalgud Vilsandil