Rahvusvahelised kadakatalgud Pivarootsis

24. juuli - 29. juuli 2011

Hobusekarjad madalmurusel rannal ilusal suvepäeval rohtu söömas, taustal kadakane loopealne – kõlab nagu ilus piltpostkaart Lääne-Eestist. Ometi ei ole selliseid maalilisi ja looduskaitseliselt väärtuslikke paiku Lääne-Eestis üleliia palju alles.

Tavapõllumajanduslikult väheväärtuslikena ja suure suvilaehituse surve all on rannaniidud ja loopealsed Lõuna-Läänemaal säilinud vaid üksikutes paikades kaitsealadel. Üks selline kena rannakarjamaa ootab meid Pivarootsi mõisa maadel.

Talguseltskonnast poole moodustavad EstYESi vahendusel saabuvad noored vabatahtlikud mitmetest teistest riikidest. Talguliste tööks on kadakate harvendamine rannaniidul ja loopealsel. Peale tööd uurime ümbruskonna põnevaid paiku ja naudime merd ning saunaleili. Soovijatel on võimalik ka ratsutada. Pivarootsi talgutel on suhtluskeelteks eesti ja inglise keel.

Talgujuhid on Kareem Jones ja Rimo Lausmaa.
Kareem on ELFi vabatahtlikuks Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil.
Talguregatt II: Kesse-Osmussaar-Vormsi Loopealse taastamine Kesselaiul