Rahvusvahelised soode taastamise talgud Ohepalus ja Laukasoos

11. august - 20. august 2019

Soo on eestlase elus alati tähtsat rolli mänginud. Soode kaitsvasse rüppe sai sõdade ajal peitu minna; rahuajal aga toidulauda rikastavaid marju noppida ning rehepalkide vahele soojustuseks sammalt tuua. Nii nagu muutuvad ajad, muutuvad ka kombed. 20. sajandi viimased aastakümned möödusid intensiivse soode kuivendamise tähe all. Uuel sajandil on aga hakatud soode kui asendamatute ökosüsteemide väärtust mõistma ning püütakse tehtud kahju soode taastamise läbi heastada.

Soo on tähtis või suisa ainuvõimalik elupaik paljudele liikidele, sealhulgas näiteks rabapüüle. Ka inimene ei saa läbi ilma soodeta, sest siin talletuvad mageveevarud ning toimub süsiniku sidumine, mis pärsib inimtekkelisi kliimamuutusi. Soid taastakse mitmel pool Eestis ning töid tehakse eeskätt koppadega, mille abil ehitatakse endisaegsetele kuivenduskraavidele turbast paisusid. Vesi koguneb paisude taha ning soo veerežiim taastub. Teatavasti on soo siiski küllaltki tüma maa ja seetõttu ei pääse kõikjale suurte ja raskete masinatega ligi. Niisiis on teatud paikades ainus viis turbapaisude ehitamiseks käsitöö talguliste abiga.

Turbapaisude ehitamine on korralik füüsiline töö: labidatega kaevatakse turbast pätse, mida antakse käest kätte edasi ja laotakse kraavi. Sellegipoolest on tegemist küllaltki vahva ajaveetmise viisiga, sest koos rassides on kergem ja tegevus üsnagi lõbus. Kuna talgukohad asuvad enamasti raskesti ligipääsetavates kohtades, tuleb paisuehitamise kohani jõudmiseks läbida paar kilomeetrit rabamaastikku. Siinjuures saab aga imetleda kaunist sood kahes talgupaigas – Ohepalus ja Laukasoos – ning väisata tööst vabadel päevadel Lahemaad ning teisi kohalikke looduskauneid paiku.

Kõik eelmainitu toimub rahvusvahelises seltskonnas, sest sellele talgule tulevad EstYes’i kaudu appi mitmed välisvabatahtlikud erinevatest Euroopa riikidest. Tegemist on hea võimalusega arendada oma inglise keele oskust ning tutvuda erinevate rahvuste kultuuridega. Samas majutuskohas viibib ka teine talgugrupp, mis koosneb Ungari ja Eesti kooliõpilastest.

Kui Sa ei saa talgul kogupikkuses osaleda (11.-20. august), siis lisa registreerimisel märkuste lahtrisse, millistel päevadel saad kambas olla. Osalustasu on 5 EUR/päev.

Talguid rahastab projekt Soode kaitse ja taastamine LIFE Mires Estonia (projekt nr: LIFE14 NAT/EE/000126).

Tahu rüditalgud Võilaiu rüditalgud II