Võilaiu rüditalgud II

12. august - 15. august 2019

Reljeefilt tasane, kuid sisult pulbitsev ja põnev: selline on Muhumaa lõunarannikul paiknev Võilaid. Saarel leiavad sisuka ja olulise talgutöö kõrvalt miskit paeluvat nii linnuhuvilised kui hobusesõbrad, tehnikaarmastajad ja saarefännid. Siinsel talgul taastatakse rannaniitu, mis on tähtis elupaik haruldaseks jäänud niidurüdile ja paljudele teistele linnuliikidele. Kuigi tegemist on saarega, minnakse sinna paadi asemel hoopiski traktorikastis sõitu tehes. Ja töö käigus saab kohata Võilaiul vabalt ringi liikuvat hobusekarja, kes oma uudishimulikud ninad kahtlemata talguliste sekka pistavad.

Sobilike elupaikade kadumise tõttu on varemalt Eestis arvuka haudelinnu niidurüdi pesitsevate paaride arv aasta-aastalt vähenemas. Niidurüdi unistuste niit on võimalikult lage ja tasane, madalamurune ja paiguti niiske ala, kus leiduks kindlasti sobilikke toitumispaiku lompide, mudalaikude, veesoonte ja avatud veepiiri näol. Kui rannaniidud jäävad hoolduseta ja võsastuvad, loob see ühtlasi röövloomadele soodsa võimaluse rüditibudele jahipidamiseks. Ja nõnda niidurüdide numbrid aina langevad. Talgutöö käigus võtame maha kõik rannaniidul kasvavad kadakad ning sobivate ilmatingimuste korral põletame oksahunnikud.

Võilaid on suhteliselt tasapinnaline ja madal saar ning on seetõttu minevikus olnud kasutuses peamiselt heinamaana. Viimast tõendavad arvukad saarel leiduvad küünivundamendid. Kadakastele rannaniitudele vaheldust toob Võilaiu keskosas paiknev varjukas ja kena metsatukk, kus leidub nii kasepuid kui ka üks raugaeas õunapuu. Avastusretkel saab puude varjust piiludes hobustega peitust mängida ning nautida suvist saarehõngu. Aega jääb kahtlemata ka Muhumaa vaatamisväärsustega tutvumiseks.

Talguid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Rahvusvahelised soode taastamise talgud Ohepalus ja Laukasoos Osmussaare talgud