Soomaa metsisetalgud

10. juuni - 12. juuni 2016

Metsis on oma silmatorkava käitumise, erilise toiduvaliku ja koguka keha tõttu ökosüsteemis habras lüli. Tema kadumine osadelt põlistelt asualadelt ning arvukuse märgatav langus on väga murettekitavad.

Alles jäänud metsised asustavad meie mail tihti rabaservade vanu männikuid, kus on piisavalt neile sobivaid toidutaimi, rasket lindu kandvaid okslikke männipuid ja varjumispaiku kiskjate eest. Linnu täpne elupaiga kasutus ja sündivust-suremust mõjutavad tegurid vajavad veel täpsemat uurimist ning selleks ongi vaja ka talguliste abi. Talgutel kogutud teadmiste abiga saame seda uhket lindu paremini kaitsta!

Soomaa on üks neist kohtadest, kus Tartu Ülikooli teadlased on koostöös RMK-ga metsiseid juba aastaid uurinud ja kogunud infot selle kohta, milliseid elupaikasid linnud eelistavad ja mis on need tegurid, mis metsise käekäiku enim mõjutavad. Nüüd on üheskoos võimalik sellesse töösse oma panus anda.

Talgutööks on kaardi järgi metsaalade läbi käimine ning kõigi metsisega seotud elumärkide kirjapanek. Sestap tuleb kasuks GPSi ja kaardi lugemise kogemus ja/või mõningane vilumus lindude määramisel ning nende tegevusjälgede leidmisel. Vastavalt sellele suundutakse metsa kas üksi või paarikaupa. Kuna kõndimist on palju on vajalik hea füüsiline vorm.

Õhtul saame metsas käimisest koormatud keha kosutada kuuma saunaga. Metsiste elust ja olust räägib kohapeal ekspert.

Talguid kaasrahastab RMK.
Suured metsisetalgud Virumaal Talgud Viru rabas