Sootalgud Lääne-Virumaal VI

24. august - 27. august 2020

Igaüks, kes on lugenud Tammsaare “Tõde ja Õigust”, teab kui palju vaeva nägid Andres ja Pearu soode kraavitamisega, muutmaks maastiku talumajandusele sobivaks. Kahjuks aga aitavad kuivendatud sood kaasa inimtekkelisele kliima soojenemisele, sest paiskavad õhku kasvuhoonegaase. Sood on aga ka olulised magevee talletajad ja puhastajad, üleujutuste ja põudade leevendajad ning paljude liikide, näiteks turbasammalde, ainuvõimalikud elupaigad.

Seetõttu peame esiisade raske töö mõnedes soodes tagasi pöörama, ehitades kuivenduskraavidele paisusid ja taastades seeläbi soode loomulikku veerežiimi. Mitmetes taastatavates soodes ehitatakse paisusid kopaga, aga kuna paljudes paikades ei kanna maapind mitmeid tonne kaaluvaid masinaid, tuleb mõningates kohtades töö ära teha käsitsi. Talguplatsile jõudmiseks tuleb varustust kaasas kandes sammuda kilomeeter-paar läbi metsa- ja rabamaastiku, mis võib küll olla väsitav, kuid pakub see-eest kauneid vaateid rabamassiividele.

Talgutööks on turbapätside kaevamine ja nende ladumine kuivenduskraavi paisuks ning võimalik on proovida erinevaid tööülesandeid: olla kaevaja, pätside edasiandja või paisu peal talluja rollis, kes oma keharaskusega ehitatavat objekti tihedamaks surub. Kuigi töö on füüsiliselt nõudlik, on see ka üsnagi lustlik tegevus, kus nii mõnelgi korral on valla pääsenud spontaansed üksteise turbaga loopimise lahingud. Talgutööst karastunud ihuliikmeid aitab õhtupoolikul lõdvestada õdus saun ning tutvuda saab Lääne-Virumaa maalilise loodusega. Talgutööd tehakse Laukasoos.

Vaata lisaks soode teema-aasta lehte, kus on samm-sammult näidatud turbapaisu ehitamise etapid.Talguid juhivad vabatahtlikud talgujuhid Farištamo Eller ja Ülle Oja. Talguid rahastab projekt Soode kaitse ja taastamine LIFE Mires Estonia (projekt nr: LIFE14 NAT/EE/000126).

NB! Enne talgutele registreerimist loe palun läbi koroonaviirusega seonduv info.

Sootalgud Lääne-Virumaal VII (täistaimetoiduga) Kurdlehise kibuvitsa tõrje Saaremaal Tagalahe ääres