Sootalgud Lääne-Virumaal VII (täistaimetoiduga)

24. august - 27. august 2020

Soo on asendamatu ökosüsteem. Tegemist on ainuvõimaliku elupaigaga turbasammaldele, huulheinale, rabapüüle, jõhvikatele ja paljudele teistele liikidele. Ühtlasi aitavad sood leevendada põuda ja üleujutusi, kuna reguleerivad maastiku veerežiimi. Samuti talletavad ja puhastavad sood suurtes kogustes magevett. Mööda ei saa minna ka pärandkultuurist, kuna paljud endisaegsed taliteed on kulgenud üle rabade ning soosaared on olnud olulisteks pelgupaikadeks.

Kuigi varemalt on soode kuivendamine olnud väga oluline heina- ja põllumaade laiendamise ning samuti turba kaevandamise seisukohalt, on siiski lõpuks hakatud mõistma ka toimivate soode tähtsust keskkonnale. Kuivendatud sood emiteerivad atmosfääri kasvuhoonegaase, aidates seeläbi kaasa inimtekkelisele kliima soojenemisele. Lisaks on nii kuivendatud sood kui ka neid ümbritsevad metsad altimad tulekahjudele. Niisiis on otsustatud mõningaid Eesti soid taastada, ehitades soost vett välja viivatele kuivenduskraavidele paisusid, tagades seeläbi veerežiimi taastumise.

Tööplatsile jõudmiseks tuleb läbida paar kilomeetrit keerukat maastikku ning talgutööks on turbapätside väljakaevamine ning nendest paisu ehitamine kuivenduskraavi. Seetõttu on sootalgud füüsiliselt kraadi võrra raskemad, kui teised ELFi loodustalgud, kuid keskmisele inimesele täiesti jõukohased. Boonusena saab nautida oivalisi rabamaastikke ning Lääne-Virumaa loodust. Loomasõprade rõõmuks on sellel talgul pakutav toit täistaimne ehk vaba loomsetest toorainetest. Talgutööd tehakse Laukasoos.

Vaata lisaks soode teema-aasta lehte, kus on samm-sammult näidatud turbapaisu ehitamise etapid.

Talguid juhivad vabatahtlikud talgujuhid Farištamo Eller ja Ülle Oja. Talguid rahastab projekt Soode kaitse ja taastamine LIFE Mires Estonia (projekt nr: LIFE14 NAT/EE/000126).

NB! Enne talgutele registreerimist loe palun läbi koroonaviirusega seonduv info.

Manilaiu kõretalgud II Sootalgud Lääne-Virumaal VI