Talgud Kesselaiul

10. juuli - 13. juuli 2012

Kesselaid Muhumaa ja Virtsu vahel on kõrgeim laid Väinameres, turritades merest kohati lausa 15 meetrit. Selline kõrgus viitab, et ta on oma pea merest välja pistnud oluliselt varem, kui paljud teised maalapid. See omakorda on aidanud kaasa suure liigirikkuse ja põneva looduse kujunemisele. Sedavõrd väärikale laiule ongi pakkumisel 4-päevane talgupakett.

Kesse on vägagi paene maalapp Väinameres. Selles võib veenduda nii see, kes Saaremaa praamiteest põhja jäävat saart binokliga uurides tema järsku pankrannikut imetleb kui ka see, kes laidu külastades sunnitööliste jõul rajatud paekivi kaevanduse jäänustele jõuab.

Seega võib järeldada, et Kesselaiu talgupaketi alusmüüriks on paekivi. Peale selle, et Eesti rahvuskivist saab ehitada vahvaid hooneid ja kiviaedu, on tal oluline roll ka siinse elurikkuse kujundamisel. Paekivile tekkinud mullad loovad head tingimused paljude taimede kasvuks, keda muidu siitkandist ei leiaks. Taimedega koos asustavad paest maad kõiksugu muud põnevad elukad.

Saarekese taimestiku liiginimekirja ehivad 17 erinevat orhideed. Muist taimeriigi kaunitare leiab vaid saare sellistel osadel, kus inimesed igal aastal heina teevad või kariloomad oma kõhtu kinnitavad ning sellel moel jõulisemate ja kõrgekasvulisemate taimede võimutsemist piiravad. Looduskaitsjad armastavad selliseid paiku pärandkooslusteks kutsuda.

ELFi talgud Kessele viivad meid appi taaskord ühele tragile maaomanikule, kes muu hulgas laiu pärandkoosluste säilimisest endale südameasja on teinud. Tööks on kadakate harvendamine loopealselt.

Elu-olu on telklaagris ja söögitegu lõkketulel. Tööjärgset uudistamist jagub Kessel kuhjaga. Valmis tasub panna matkajalatsid ja ujumisriided.

Talguid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Nedrema puisniidu talgud Heinateotalgud Karulas