Talitalgud Udriku laiul

27. veebruar - 02. märts 2014


NB! UDRIKU TALGUD ON EDASI LÜKATUD JA TOIMUVAD MAIS!

Udriku laid Saaremaa idaosas on osa Eestile omasest liigendatud rannajoonest kus maismaa vaheldub madalate lahesoppide ja laidudega – maastik, mille avatud ilmet ja elukooslusi on kujundanud inimene käsikäes loodusega. Et laidudel oleks ka edaspidi elupaiku maas pestitsevatele lindudele nagu tutkad ning niidutaimede näol söögipoolist eesti tõugu hobusele, on vaja inimhoolt ja rammu kadakasse kasvanud rannaniitude puhastamiseks.

Talv on parim aeg kadakate raiumiseks ja põletamiseks. Ühelt poolt säästab see töötegijaid lagipähe lõõskavast päikesest, teisalt aga saare püsiasukaid suvel tekkida võivast häiringust ning tulekahjuohust.

Udriku laid on sarnaselt paljudele teistele meie rannikumere väikesaartele olnud rannarahva koduloomadele suviseks karjamaaks. Mõnekümne aastane paus karjatamises on andnud ruumi kadakatele laiutada. See aga tähendab, et kariloomadel ja teistele laidudel elunevatele liikidele on jäänud vähem ruumi kui hädapäraselt vaja oleks.

Kadakate raadamine käib sae, kiinide ja kirvestega. Lõunasöögid valmistame laiul omal käel. Raiutud kadakad pannakse kokku suurteks lõketeks.

Töö vaheajal saab aga Pöide vallas ringi vaadata, tutvuda loodus- ja kultuurimälestistega ning kellel soovi, saab lisatasu eest ratsutada nendesamade eesti tõugu hobustega, kelle suvise ninaesise tarvis kadakaid raiutakse.

Talguid veavad eest Liina Remm ja Mihkel Rünkla.

Talguseltskonnaga saab erandkorras liituda ka alates reede õhtust. Vastav soov tuleks registreerimisvormi märkustelahtrisse kindlasti kirja panna.

Talguid kaasrahastab RMK.

Talitalgud Nedremal Talvine Palupõhja loodus- ja talgulaager