Aleksei Lotman rääkis 2006 aastal Nõval toimunud naftaõnnetuse kogemusest ning tõi välja tolleaegsed vead ja õppimiskohad. Himot Maran Keskkonnaametist ning Andres Kaljura ja Mikk Luuk Päästeametist tutvustasid erinevate organisatsioonide rolli ja tööülesandeid naftaõnnetuse korral ning samuti anti vabatahtlikele ülevaade, missugused on õnnetuse korral ootused neile.

Kuna ELFi peamine roll naftareostuse korral oleks eluslooduse pääste, keskenduti koolitusel peamiselt veelindude ja -loomade käsitlemise eripäradele ja ohtudele. Madis Leivits Eesti Loomaarstide Ühingust tutvustas vabatahtlikele põhjalikult veeloomade liike ning EUROWA ekspert Agni Kaldma rääkis lähemalt linnupääste olemusest ja võimalustest Eestis. 

Sarnased koolitused ELFi vabatahtlikele toimuvad mõneaastase vahega, et teadmised ja oskused ei ununeks ning oleksime võimaliku õnnetuse korral maksimaalselt ette valmistatud.

Koolitust rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Kui soovid samuti naftareostustõrje vabatahtlikuks kandideerida, siis võta ühendust talgukontor@elfond.ee kaudu.