Nad saabusid siia ELFi koostööpartneri i-PEICC'i kaudu ning nende siinviibimist rahastas Euroopa Solidaarsuskorpuse projekt. Eestis viibitud kolme kuu jooksul võtsid nad osa mitmetest ELFi looduskaitsetalgutest. Külastatud said Ida-Virumaa, Karula rahvuspark, Palupõhja looduskool, Võilaid, Haanja, Manilaid ja Abruka ning abiks oldi metsiseseirel, vereva lemmmaltsa tõrjel, puisniidu hooldamisel, rabapaisude ehitamisel ning niidurüdi, kõre ja harivesilike elupaikade taastamisel.

Nende muljeid talgutelt saab nüüd lugeda ingliskeelsest blogist. ELF tänab vabatahtlikke tubli panuse eest!