Prügikoristustalgud nahkhiirte talvituspaigas Vääna-Postil III

19. oktoober 2019

Sooviksid abiks olla looduse ja ohustatud liikide kaitsel, kuid ajapuuduse tõttu ei õnnestu ELFi talgutele tulla? Siin on Sulle sobiv lahendus: kõigest ühe päeva kestev ja nädalavahetusel toimuv talgu, mis pealegi toimub Tallinna vahetuses läheduses. Vääna-Postil on Sul võimalik oma abikäsi ulatada vahvate tiivuliste imetajate, nimelt nahkhiirte kaitseks.

Kuna Eestis pole piisavalt paljud looduslikke koopaid, kasutavad siinsed nahkhiired talvitumiseks inimtekkelisi rajatisi, näiteks vanu mõisakeldreid või kaevanduskäike. Mitmes nahkhiirte meelistalvituspaigas on viimastel aastatel nähtud talvituvate isendite arvu vähenemist ning siinjuures võib eelkõige kahtlustada inimmõju.

Vääna-Postil asub osa I Maailmasõja vältel ehitatud kaitserajatistest, mida kutsutakse Peeter Suure merekindluseks. Nahkhiired on siinse maaaluse käigusüsteemi meelsasti omaks võtnud. Kuigi rajatisi on lubatud külastada vaid suvekuudel, käivad nii mõnedki militaarhuvilised siin ka talvisel ajal, kui nahkhiired käikudes talveund magavad. Korduva häirimise korral saab niimoodi mitmeid nahkhiiri hukka, sest ärkamine-uinumine põletab liigselt nende talviseid rasvavarusid.

Selleks, et nahkhiiri paremini kaitsta, on asutud nende talvituspaiku korrastama ja piirama inimeste ligipääsu talvekuudel. Alalt prügi koristamine on osa sellest korrastustööst ja siinjuures saavad ka talgulised abiks olla. Tublid talgulised saavad tänuväärt töö eest preemiaks häid teadmisi nahkhiirtest ja kohalikest militaarrajatistest. Maa-alustesse tunnelitesse sisse hetkel enam minna ei tohi, sest aastaaeg on juba selline, et nahkhiired hakkavad tasapisi talveunne jääma. Vääna-Posti loopealne on aga põnev ka taimehuvilistele: siin kasvab hulganisti põõsasmaranat.

NB! Sellele talgule ei ole Tartust väljumas talgubussi. Talgupaiga ligidal on ühistranspordipeatus ning lootust on ka Tallinnast küüti saada.

Talguid rahastab LIFE'i projekt "Tiigilendlase elupaikade parandamine Eestis" (Projekti nr: LIFE16 NAT/EE/000710).
Allikasoo talgud Jõgevamaal Mustallikal Lamminiidu talgud Süvahavva külas