Sootalgud Lääne-Virumaal

01. august - 05. august 2020

Loodussõpradele ei ole tarvis soid propageerida, sest nad teavad niigi, et sood on lahedad paigad räätsamatkal ning marjul käimiseks. Oluline on aga rõhutada, et sool kui ökosüsteemil on keskkonnas palju tähtsaid rolle. Esiteks talletub soodesse suurtes kogustes magevett ja teiseks elavad siin paljud liigid, kes teistsugustes ökosüsteemides elada ei saa. Sugugi vähem tähtis pole aga soode võime ümbritsevas maastikus põuda ja üleujutusi pehmendada.

Meie esiisad on “Tõe ja Õiguse” Andrese ja Pearu kombel soid järjepidevalt kraavitamise teel kuivendanud, et muuta nende silmis kasutut maad kasutuskõlblikuks. Õnneks saadakse tänapäeval aru, et ka sood on oluline osa looduskeskkonnast ning väärtus omaette. Kuivendatud sood ja neid ümbritsevad metsad on tuleohtlikumad. Samuti seovad sood turba all hästi süsinikku, mis kuivendamise tagajärjel atmosfääri paiskub ja seeläbi inimtekkelistele kliimamuutustele kaasa aitab.

Sootalgutel on sul võimalus kaasa aidata soode taastamisel, ehitades turbapätsidest kuivenduskraavidele paisusid. Tegemist on tavapärastest ELFi loodustalgutest tsipa suurema koormusega talgutega, kuna tööplatsile jõudmiseks tuleb läbida lõik rasket rabamaastikku ning paisu ehitamisel teha kaevetööd. Sellegipoolest on sootalgud keskmisele talgulisele igati jõukohased ning rõõm tehtud tööst seda suurem.

Talgutööd tehakse Ohepalus.

Vaata lisaks soode teema-aasta lehte, kus on samm-sammult näidatud turbapaisu ehitamise etapid. Soode teema-aasta puhul saavad sellel talgul osalejad minna Ahto Neidek'i juhendamisel soomatkale.

Talguid juhib vabatahtlik talgujuht Katrin Loss. Talguid rahastab projekt Soode kaitse ja taastamine LIFE Mires Estonia (projekt nr: LIFE14 NAT/EE/000126).

NB! Enne talgutele registreerimist loe palun läbi koroonaviirusega seonduv info.

Vereva lemmaltsa tõrje Karulas II Kumari laiu kõretalgud