Sootalgud Lääne-Virumaal IV

14. august - 17. august 2020

Iga talguline, kes on käinud sootalgutel võib öelda, et turbapätsidest paisude ehitamise puhul on tegemist füüsiliselt kõige nõudlikuma, kuid samas ka kõige lahedama talgutööga. Tööriistu kaasas kandes läbi rabamaastiku tööplatsile sammumine, rabas kaevamine ja veest raskete turbapätside tõstmine võivad küll võhmale võtta, kuid hanereas seistes käest-kätte pätside ulatamine ning üheskoos paisu peal hüppamine selle tihendamiseks arendavad suurepäraselt inimeste koostööoskusi ning loovad tugeva tiimitunde.

Eelpool toodud kirjelduse alusel saite loodetavasti ülevaate, mida sootalgud endast kujutavad. Tegemist on kuivendatud soode veerežiimi taastamisega, ehitades selleks kuivenduskraavidele ette paisusid. Nii takistame vee väljavoolu rabast, kasutades selleks kõige loodussõbralikumat kohalikku materjali – turvast. Aga miks on seda tarvis teha? Sood on tähtsad ökosüsteemid, mis puhastavad ja talletavad magevett, leevendavad ümbritsevas maastikus põuda ja üleujutusi ning seovad süsinikku, aidates seeläbi pehmendada inimtekkelisi kliimamuutusi.

Niisiis haara sõber või sõbrad kaasa ja tulge hulgakesi soid taastama. Oluline on meeles pidada, et talgud ei koosne ainult tööst: vabadel hetkedel tutvutakse kohalike looduskaunite paikadega, nauditakse sauna ning veedetakse üheskoos lõbusalt aega. Tegemist on suurepärase võimalusega saada uusi põnevaid tuttavaid. Talgutööd tehakse Laukasoos.

Vaata lisaks soode teema-aasta lehte, kus on samm-sammult näidatud turbapaisu ehitamise etapid.

Talguid rahastab projekt Soode kaitse ja taastamine LIFE Mires Estonia (projekt nr: LIFE14 NAT/EE/000126).

NB! Enne talgutele registreerimist loe palun läbi koroonaviirusega seonduv info.

Abruka rüditalgud Hobulaiu puisniit