Talgud Endla rabas

16. september - 18. september 2016

Endla looduskaitseala on loodusesõbra üks unistustemaid! Siin leidub nii jõgesid, järvesid, allikaid kui ka võrratuid soomaastikke.

Soodesse on ikka suhtutud kerge aupaklikkuse või aukartusega. See on hoidnud neid väärtuslikke loodusmaastikke mõnevõrra enam puutumatuna ja loodus on saanud märgaladel omasoodu areneda.

Päris inimmõjudeta pole paraku ükski meie soo ega raba jäänud ja ka Endla looduskaitsealal on omal ajal kõvasti kraavitatud ja kuivendatud. Õnneks on tänaseks päevaks aru saadud, et sellised toimingud mõjuvad nii märgaladele kui ka kogu meie planeedile laastavalt ja kunagisi vigasid on asutud jõudsalt parandama.

Endla raba lääneserva sookoosluste taastamistööd  lõppesid 2014. aastal ja hõlmasid ühtekokku 170 hektari suurust maa-ala. Et tagada ala edukas taastumine tuleb vastavalt vajadusele alale rajatud paise korrastada. Talguliste ülesandeks on paisude parandamine ja vee kraavidest ärajuhtimiseks nõvade kaevamine.

Lisaks labidatööle saame üheskoos tutvuda Endla raba taastatud ja looduslike märgaladega ning peale aktiivset väljas veedetud päeva saunas oma keha ja vaimu turgutada.

Talguid kaasrahastab RMK.
Must-toonekure talgud Karulas I Talgud Rammu saarel II